Categoriearchief: Nieuws

Bedankt voor uw stem!

Bedankt voor alle stemmen op onze lijst en kandidaten!

2828 Alkmaarders die op BAS hebben gestemd, waardoor wij 2 zetels hebben weten te behalen en daar zijn wij trots op!

Bovendien heeft BAS de meeste stemmen veroverd van de kleinere partijen. Best wel een mooi succes voor een eerste keer meedoen! En BAS heeft er zin in: we willen de komende jaren graag zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma verwezenlijken. De eerste (fractie-)vergaderingen hebben wij trouwens alweer achter de rug, hierin zijn de politieke en organisatorische taken over de verschillende fractie-assistenten en raadsleden verdeeld. Ook het opleidingsprogramma is gestart. Kortom, het politieke seizoen is weer begonnen en alle leden van BAS gaan hun beste beentje voorzetten om Alkmaar nog mooier te maken.

 

Alkmaarse jongeren in de kou!

Eind 2017 heeft de politiek in Alkmaar besloten dat er een goed doortimmerd voorstel moest komen om jongeren een serieuze rol te geven in de Alkmaarse politiek. Het college moest dat voorstel voor een jongerenplatform in januari 2018 klaar hebben. Willem Peters (BAS): “Onze fractie heeft hierover vragen gesteld en uit de beantwoording blijkt dat er helemaal geen voorstel is. Het niet nakomen van de afspraak is extra jammer omdat wij binnenkort een grote verkiezingsbijeenkomst in het Horizoncollege hebben waar meer dan 700 jongeren in debat gaan met de Alkmaarse politiek.  Daar zou het plan voor een adviserend jongerenplatform mooi besproken kunnen worden.”

Het college van Alkmaar heeft geen enkele uitleg gegeven waarom het maken van een eenvoudig voorstel niet gelukt is. Daarmee gaat een concrete mogelijkheid voorbij om de Alkmaarse jongeren meer bij de politiek te betrekken.

Peters: “Als voorzitter van de raadswerkgroep die het plan voor een jongerenplatform heeft voorbereid, ben ik verrast en teleurgesteld. Ik heb gepleit voor vertrouwen in dit college en dat vertrouwen is beschaamd. Ik had namelijk verwacht dat het college gewoon op tijd zou leveren. Dit is een gemiste kans om Alkmaarse jongeren te enthousiasmeren voor de politiek.”

BAS: Groen moet je doen

BAS wil graag dat heel Alkmaar een groener kleurtje op de wangen krijgt. Daarom stelt BAS enkele maatregelen voor. Ben Bijl: “Om te beginnen willen wij op Overstad 250 bomen planten. Dat zal dit deel van Alkmaar, dat nu zo kaal oogt ,een stuk aantrekkelijker en groener maken.”

Maar er zijn ook verschillende woonbuurten, bijvoorbeeld het Schermereiland, het Ooievaarsnest en de Rekerbuurt (maar ook nog veel andere buurten) waar meer groen en meer bomen kunnen komen. Door het planten van groen en bomen knappen de buurten enorm op en wordt de leefbaarheid vergroot.

Bijl: “Maar BAS wil ook dat elke boom die voortaan in de gemeente Alkmaar gekapt wordt, wordt vervangen door een nieuw exemplaar. Dit is voor BAS een absolute must.”

Kortom BAS gaat voor een groene gemeente Alkmaar, want het is heel simpel: groen moet je doen!

BAS geweigerd bij politiek debat FNV!

Persbericht BAS    

Op vrijdag 2 maart is er een verkiezingsdebat georganiseerd door het FNV. Dit debat kan interessant worden omdat er belangrijke onderwerpen, zoals jeugd- en ouderenzorg, op de agenda staan. De politieke partij BAS heeft zich uiteraard ingeschreven voor dit debat. Ben Bijl (BAS): “Tot onze grote verbazing is onze inschrijving geweigerd. Het FNV motiveerde de weigering als volgt: om het overzichtelijk te houden, hebben we het aantal partijen beperkt. Op de uitnodiging stond echter niets over een beperkte inschrijving. Ook stond er niets over “Wie het eerst komt wie het eerst maalt.”

BAS vindt het onbegrijpelijk dat een Alkmaarse politieke partij die in de race is voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt geweigerd voor een openbaar debat. Bijl: “Het is ook niet eerder gebeurd in de aanloop naar deze verkiezingen van 2018 dat een partij ronduit wordt geweigerd bij 1 van de vele debatten.”

BAS betreurt het ten zeerste dat de FNV deze houding aanneemt ten opzichte van 1 van de politieke partijen in Alkmaar en beraadt zich op verdere stappen.

Uitvoering Participatiewet in Alkmaar: Is het een succes geworden of niet?

De Participatiewet is nu drie jaar ingevoerd en dat ging niet vanzelf. Uiteindelijk kreeg de gemeente Alkmaar de zaken organisatorisch en anderszins redelijk op de rails. Toch schetsen de laatste cijfers van het UWV over de positie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt een variabel maar weinig rooskleurig beeld. Veel mensen die bij de invoering van de Participatiewet op de wachtlijst van de sociale werkplaats stonden hebben nog steeds geen werk. Volgens het UWV hebben niet veel mensen met een arbeidsbeperking die bij een reguliere werkgever werken een vast contract gekregen. Daarom wil BAS graag weten hoe de situatie nu precies is in Alkmaar. Wat zijn nu de werkelijke resultaten van het beleid. Wij realiseren ons dat de uitvoering van het beleid over meerdere schijven gaat (gem. Alkmaar, UWV en HalteWerk), maar het moet toch mogelijk zijn om met concrete cijfers op de proppen te komen.

Vraag 1. Hoeveel Alkmaarders met een arbeidsbeperking waren er in 2015 en hoeveel hadden toen een betaalde baan? Hoeveel Alkmaarders met een arbeidsbeperking zijn er nu en hoeveel hebben een betaalde baan? Is hier sprake van een procentuele voor- of achteruitgang?

Vraag 2. Hoeveel arbeidsbeperkte Alkmaarders werken er met behoud van uitkering (dus werken zonder loon)?

Vraag 3. Hoe vaak hebben arbeidsbeperkte Alkmaarders contact met de gemeente of HalteWerk en welke dienstverlening wordt hen precies aangeboden?

Vraag 4. Volgens het UWV hebben niet al te veel arbeidsbeperkten in Alkmaar die bij reguliere werkgevers werken een vast contract. Hoe groot is dit percentage in Alkmaar?

Vraag 5. Hoeveel mensen stonden er bij de invoering van de Participatiewet op de wachtlijst en welk percentage van deze mensen heeft momenteel een betaalde baan?

Vraag 6. Hoeveel jongeren hebben sinds de invoering van Participatiewet de praktijkschool of VSO afgerond en welk percentage van deze jongeren heeft momenteel een betaalde baan?

Vraag 7. Is de positie van arbeidsbeperkten voor wat betreft vast werk in Alkmaar er op vooruit of achteruit gegaan na de invoering van de Participatiewet? Wilt u uw antwoord onderbouwen?

De kandidatenlijst van BAS is definitief vastgesteld

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 stelt iedere politieke partij een kandidatenlijst op, en dat heeft BAS dus ook gedaan. De eerste 10/15 mensen op die lijst willen graag voor BAS zitting nemen in de gemeenteraad. Wij hebben ontzettend ons best gedaan om een lijst met mensen te krijgen waar veel bestuurlijke en maatschappelijke ervaring in zit. En dat is gelukt. We hebben oudere mensen met veel politieke ervaring en jongere mensen die het vak graag willen leren. We hebben mensen met veel ervaring op sociaal gebied en we hebben mensen die financieel goed onderlegd zijn. Kortom een mooie en interessante mix van mensen die zich de komende 4 jaar graag en met enthousiasme in willen zetten voor de toekomst van ons mooie Alkmaar.

De complete kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018:

1 Bijl, B. (Ben) (m), Alkmaar

2 Peters, W.J. (Willem) (m), Alkmaar

3 Bilbal, B. (Boran) (m), Alkmaar

4 Baars, J.T. (John) (m), Alkmaar

5 Hellemons-Pilon, M.C. (Rita) (v), Alkmaar

6 Visscher, P. (Pieter) (m), Alkmaar

7 Haverlag, R.M. (Rob) (m), Alkmaar

8 Stouthamer, H.J. (Gonnie) (v), Alkmaar

9 Bruinsma, M.H. (Ria) (v), Alkmaar

10 Geerlings, R.W. (Ron) (m), De Rijp

11 Beenken-van Erkel, A.C.M. (Anita) (v), Alkmaar

12 Bieman, R. (Rodney) (m), Oudorp

13 Bijl, K. (Kas) (m), Alkmaar

14 Cevat, R. (Remco) (m), Alkmaar

15 de Vries, J.N. (Jan) (m), Alkmaar

16 van Beek, W. (Willem) (m), Alkmaar

17 Bleeker, J.J. (Jolanda) (v), Alkmaar

18 Dolman Geerking, C.M. (Cock) (v), Alkmaar

19 Vendel, G.L. (Trudy) (v), Alkmaar

20 Martin, J.E. (Joop) (m), Alkmaar

21 Gonggrijp, J.C.P.A. (Jan) (m), Alkmaar

22 Tanielian, J. (Janek) (m), Alkmaar

23 Nijholt, R. (René) (m), Alkmaar

24 Bijleveld, B. (Bob) (m), Alkmaar

25 Busch, J. (John) (m), Alkmaar

26 Muijderman, R. (Ronald) (m), Alkmaar

27 Wijte, T. (Tjerk) (m), Alkmaar

28 van der Sluijs, C.A.L. (Charlotte) (v), Alkmaar

29 Morauw-Koole, A. (Aaltje) (v), Alkmaar

30 Pronk, C.A. (Lia) (v), Alkmaar

31 Telleman, A.J.M. (Jos) (m), Alkmaar

32 van den Aakster, J.J. (Jacques) (m), Alkmaar

33 Dekker, W. (Willem) (m), Alkmaar

34 van Buel, L.J.W. (Hans) (m), Alkmaar

35 van den Bosch, E. (Erik) (m), Alkmaar

36 Lover-Busch , M.G. (Maria) (v), Alkmaar

37 de Roode, K. (Kevin) (m), Alkmaar

38 Hoogland, C.J. (Cees) (m), Alkmaar

39 Sneek, M.J. (Theo) (m), Alkmaar

40 Zonderhuis, M.J.C. (Martin) (m), Alkmaar

41 Dijs, F. (Francesca) (v), Alkmaar

42 van den Bosch, P.L.C.M. (Piet) (m), Alkmaar

43 Elzinga, R.J. (Ruud) (m), Langedijk

44 van Alphen, B. (Ben) (m), Alkmaar

45 Baars, E.G.C. (Els) (v), Alkmaar

46 Carper, M..M.L.M. (Meinard) (m), Alkmaar

47 de Rover, F. (Frans) (m), Alkmaar

48 de Boer, A.M.A. (Arie) (m), Alkmaar

49 Nederstigt, T.A. (Tom) (m), Alkmaar

50 van de Poppe, G. (Gerben) (m), Alkmaar

BAS: Mega-vlaggenmast bij de Kooimeerrotonde

De Kooimeerrotonde in Alkmaar is thuiskomen voor ons allemaal. Het plein vormt samen met het AZ-stadion een prachtige entree van Alkmaar. BAS wil deze prachtlocatie graag nog wat sterker accentueren met een mega-vlaggenmast met daarin standaard de Alkmaarse vlag. Die Alkmaarse vlag kan bij een kampioenschap van AZ of een andere feestelijke gelegenheid worden afgewisseld. “In de mega- vlaggenmast zijn diverse bedrijven geïnteresseerd om dit via sponsoring mogelijk te maken”, aldus Ben Bijl, fractievoorzitter van BAS. “Wij als lokale Alkmaarse partij zien de mega-vlag daarom ook graag zo snel mogelijk wapperen wanneer je ons mooie Alkmaar binnenrijdt.”

Ben Bijl: ’Gevestigde partijen hebben drie weken voorsprong op nieuwkomers’

’Baldadig’ vraagteken van BAS
Het ver­kie­zings­bil­jet van de lo­ka­le Alk­maar­se po­li­tie­ke par­tij BAS (Be­lan­gen Alk­maar­se Sa­men­le­ving) ver­toont rechts­on­der een vraag­te­ken. Een ‘bal­da­dig vraag­te­ken’, re­a­geert Ben Bijl, de voor­man van BAS die zich ach­ter­ge­steld voelt bij par­tij­en die al wel we­ten welk num­mer ze op de af­fi­ches mo­gen voe­ren.
De re­ac­tie komt voort uit het feit dat BAS tot haar gro­te ver­driet pas eind vol­gen­de week hoort welk num­mer ze op de kies­lijst krij­gen. Te­gen die tijd (vrij­dag­mid­dag 9 fe­bru­a­ri na 16 uur) is be­kend wel­ke par­tij­en aan de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen wil­len mee­doen en of alle pro­ce­du­res goed zijn door­lo­pen.
Het ver­driet van BAS is gro­ten­deels ver­klaar­baar. Ze heb­ben im­mers geen ver­kie­zings­ver­le­den, vier jaar ge­le­den be­stond BAS nog niet. De par­tij stamt uit 2015, het jaar waar­in Ben Bijl en Wil­lem Pe­ters zich af­split­sten van de On­af­han­ke­lij­ke Par­tij Alk­maar (OPA) en met BAS voor zich­zelf be­gon­nen. Dit in te­gen­stel­ling tot de par­tij­en die vier jaar ge­le­den wel stem­men be­haal­den, met OPA als win­naar. Dat maakt dat die par­tij num­mer 1 op de af­fi­ches mag voe­ren.
Ver­kie­zings­bor­den
Nu wil het feit dat de ge­meen­te Alk­maar sinds kort al wel de ver­kie­zings­bor­den heeft neer­ge­zet en er ge­plakt mag wor­den. En dat is ei­gen­lijk niet zo­als het hoort, vindt Bijl. Het zou in zijn ogen net­jes zijn als er met plak­ken wordt ge­wacht tot­dat ie­de­re par­tij zijn kies­num­mer heeft. De nieuw­ko­mers, dat zijn er in Alk­maar vijf, we­ten dat na 9 fe­bru­a­ri, als via lo­ting dui­de­lijk wordt welk num­mer er uit de ko­ker rolt. ’Nu staan we drie we­ken op ach­ter­stand ver­ge­le­ken met de par­tij­en die wel een num­mer heb­ben’, al­dus Bijl die deze on­ge­lijk­heid in het pre­si­di­um wil aan­kaar­ten zo­dat het over vier jaar an­ders ge­re­geld is.
Kies­wet
Een te­le­foon­tje met de Kies­raad leert dat ge­meen­ten de vrij­heid heb­ben dit in­der­daad zelf te be­pa­len. De Kies­wet zegt hier niets over. „Ik kan me voor­stel­len dat nieu­we par­tij­en er vra­gen over heb­ben. Er valt voor hun ar­gu­men­ten iets te zeg­gen”, re­a­geert woord­voer­der He­leen Hör­mann van de Kies­raad.
De bal ligt dus bij de ge­meen­te. En daar is het door Bijl aan­ge­kaar­te on­der­werp tot op he­den ‘nooit een is­sue’ ge­weest, laat een woord­voer­der we­ten. Zo­doen­de is het niet an­ders dan dat Bijl rond de tien­de fe­bru­a­ri met een zak vol de­zelf­de num­mer­tjes en een ste­vi­ge lijm op pad gaat om alle vraag­te­kens op de BAS ver­kie­zings­bil­jet­ten van een num­mer te voor­zien. Bron NHD

BAS: Schoolzwemmen moet terugkomen op de Alkmaarse basisscholen.

Ben Bijl: “Het schoolzwemmen neemt razendsnel af. Dat is geen goede ontwikkeling. We leven in de gemeente Alkmaar in een waterrijke omgeving. Daarom moeten kinderen, voor hun eigen veiligheid, vroeg in hun leven leren zwemmen.”

Bovendien is beweging goed voor de gezondheid van onze kinderen. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar bijvoorbeeld het groeiende aantal kinderen met obesitas.

Bijl: “BAS vindt dus dat schoolzwemmen terug moet keren, maar wel met heldere en nauwkeurige afspraken over wie verantwoordelijk is tijdens de zwemuren.”

Ieder kind in Alkmaar komt van school met minstens een zwemdiploma A!