Nieuws: Petten – brief aan ministerie van VWS

Waarom krijgen inwoners gemeente Alkmaar geen jodiumpillen?

Recentelijk is in het nieuws gekomen dat de overheid voornemens is om jodiumpillen te verstrekken aan huishoudens binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale.


Geacht ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Ik schrijf u namens een lokale politieke partij genaamd BAS (Belangen Alkmaarse Samenleving) met een paar vragen omtrent de veiligheid en volksgezondheid binnen onze gemeente en daarbuiten.

Recentelijk is in het nieuws gekomen dat de overheid voornemens is om jodiumpillen te verstrekken aan huishoudens  binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale. Momenteel wordt alleen verstrekt aan risicogroepen in een straal van 10 tot 25 kilometer rondom een centrale. De nucleaire installatie van Petten wordt beheerd door de NRG (Nuclear Research and consultancy  Group). Deze installatie bestaat uit twee reactoren bedoeld voor de fabricage van isotopen voor de productie van medicijnen.

In een interview met RTVNH dd 18 mei 2016 verklaart de heer Saris (van 1996 tot 2002 directeur van het Energieonderzoekcentrum Nederland, ECN) dat er nu in Petten meer radioactief afval is opgeslagen dan wettelijk is toegestaan. Radioactief afval dat te dicht bij splijtstof staat en kan zorgen voor zeer gevaarlijke situaties. Bovendien zegt hij dat de loods waarin het materiaal is opgeslagen niet optimaal beveiligd is. Daarbij denkende aan eventuele risico’s met betrekking tot terrorisme.

Dit blijkt ook uit eerdere alarmerende berichten van de afgelopen weken in regionale en landelijke media zoals onder andere de Volkskrant, en NRC. Ook zijn er meerdere (bijna-)incidenten geweest waarbij de volksgezondheid in het geding is geweest.. Er liggen vele dorpen en gemeenten in de directe omgeving van deze kleine centrale in Petten.  Alkmaar ligt hemelsbreed 16 kilometer verwijderd van de twee reactoren in Petten.  De bewoners van deze gemeenten maken zich terecht grote zorgen en hebben het recht op securiteit. De (lokale) politiek heeft een plicht als het gaat om het waarborgen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners van de gemeenten rondom Petten. Daarom wil ik u graag enkele kritische vragen stellen:

  1. Wat is de reden dat Petten niet als locatie wordt aangemerkt als het gaat om verstrekken van jodiumpillen in een radius van 100 km? En zou het niet zinvol zijn om Petten wel mee te nemen in het plan?
  2. Als Petten definitief niet wordt meegenomen bij het rechtstreeks aan huishoudens verstrekken van jodiumpillen, zijn er in de omgeving van Petten dan genoeg voorraden beschikbaar zodat men bij calamiteit toch aan jodiumpillen kan komen? Het zou verstandig zijn om jodiumpillen op te slaan in depots verspreid over de gemeente(n), zodat in geval van nood snel kan worden gedistribueerd.
  3. Is er vanuit de overheid een risicoanalyse opgesteld omtrent de potentiële gevaren die de reactoren in Petten met zich meebrengen? Zoals een noodplan voor evacuatie of directe verstrekking van jodiumpillen? Is daarbij ook rekening gehouden met de overwegend sterke kustwind die bij calamiteit radioactiviteit in hoog tempo kan meevoeren?
  4. Bent u op de hoogte van het feit dat in Petten teveel radioactief afval is opgeslagen, en te dicht bij splijtstof, en deelt u de mening van de oud-directeur de heer Saris, dat er in de opslag een potentieel gevaar schuilt?

Graag zie ik deze vragen beantwoord zodat deze kunnen worden besproken in de fractie.

Met vriendelijke groet,

Namens, R. Cevat fractie-assistent BAS en Elise Does, fractie-ondersteuner BAS