Nieuws: veel reacties op enquete opvang

Veel reacties op onze peiling over de opvang van 600 asielzoekers

28 oktober 2015

Het raadsdebat over de opvang van vluchtelingen is geweest. BAS heeft voor zijn bijdrage aan het debat goed gebruik kunnen maken van de vele reacties die we hebben ontvangen van de buurtbewoners. Vooral mensen uit de Hoef en de Bergermeer hebben massaal gereageerd. Wij zijn daar heel dankbaar voor want zonder die bijdragen kun je nooit tot een evenwichtig oordeel komen.

Voor veel bewoners van die wijken maar ook voor de Alkmaarders elders in de stad is de opvang van vluchtelingen noodzakelijk.

Maar als wij de stapels met kaartjes en de vele mails bestuderen, dan wordt duidelijk dat men niet echt blij is. De bewoners zijn niet tevreden met de massale opvang op die plek. Zeshonderd (600) asielzoekers/vluchtelingen op 1 plek in 1 gebouw aan deze kant van de stad. Veel mensen schrijven dat ze wel kunnen leven met opvang maar dan wel beter verspreid over meerdere locaties.

En BAS is het daar roerend mee eens. Ook wij vinden het terecht dat men wijst op de bestaande AZC met bijna 500 opvangplekken in de Hoef. Nog een AZC erbij geeft een te grote druk op de wijk. En de bewoners vragen zich dan ook terecht af waarom het college niet naar andere locaties heeft gekeken.

BAS heeft geprobeerd om de belangen van de bewoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Wij hebben dat ook kunnen doen omdat zoveel bewoners van Alkmaar de moeite hebben genomen om te reageren op onze oproep. Het is ons helaas niet gelukt om de 600 asielzoekers in verschillende locaties onder te laten brengen.

Nogmaals, BAS wil iedereen bedanken voor de reacties. Voor een politieke partij is het fantastisch om te zien dat zoveel mensen betrokken zijn bij hun leefomgeving. Mocht u nog meer meningen of ideeën hebben over andere dingen die leven in uw wijk dan willen we dat graag horen. Want BAS staat voor de Belangen van de Alkmaarse Samenleving.

Vriendelijke groet,

Ben Bijl, fractievoorzitter BAS
Willem Peters, raadslid BAS