BAS wil duidelijkheid over behoud Ringerscomplex

Betreft art. 42 vragen

Alkmaar, 22 december 2015

Geacht college,

In de vergadering van de raad van 15 mei 2014 is een motie aangenomen met betrekking tot het behoud van de Ringersfabriek. Bij brieven van 13 mei en 24 juni 2014 heeft u de raad daarop geantwoord onderzoek te gaan doen of het Ringerscomplex kan worden aangewezen als gemeentelijk monument en dat u daarover overleg ging voeren met de eigenaar van het complex.

Ondanks uw toezegging ons op de hoogte te houden heeft de raad niets meer vernomen.

Nu 1,5 jaar later, lezen wij in de media dat de onderhandelingen over de aankoop van de Ringersfabriek voor de experienceplannen van Dobla zijn vastgelopen. De heer Dontje heeft aangegeven op korte termijn duidelijkheid van de gemeente te verwachten. Gebeurt dit niet, dan zal hij overwegen zijn experiencecentre naar Amsterdam te verplaatsen.

Dit zal wederom een economische aderlating voor de stad Alkmaar betekenen. Volgens een artikel op Alkmaar Dichtbij en een inschatting van de heer Dontje loopt de stad daarmee een verwachte economische impuls mis van circa 12 miljoen euro per jaar. Daarnaast omvat het project ca. 100 tot 120 fulltime banen en een spin-off voor de hele binnenstad.

De fractie van BAS heeft het cultureel erfgoed van de gemeente en de werkgelegenheid hoog in het vaandel staan. In dit kader hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Wat is de huidige stand van zaken over het bestemmen van het pand tot gemeentelijk monument?
  2. Wat zijn de uitkomsten van de onderhandelingen met de eigenaar van het complex en Dobla?
  3. Krijgt Dobla op de korte termijn de verlangde duidelijkheid van de gemeente, zodat zijn plannen verder uitgevoerd kunnen worden?

Wij hopen op een spoedig antwoord.

Met vriendelijke groet,

De indiener:

Ben Bijl, fractievoorzitter BAS