Art. 42-vragen BAS: Zijn er hoogbouwpanden met brandbare gevels in Alkmaar?

Art 42-vragen BAS                                   juni 2020

Zijn er hoogbouwpanden met brandbare gevels in Alkmaar?

In Nederland is op grote schaal gevelbeplating toegepast. Dat is vooral gebeurd bij oudere flats die later zijn geïsoleerd vanwege energiebesparing en afgetimmerd met gevelplaten. Dit is vanuit het oogpunt van brandveiligheid een heel gevaarlijke situatie. (Volkskrant 17 juni 2020).

Minister Ollongren heeft eind 2018 alle gemeenten een brief gestuurd met daarin de vraag om een lijst op te stellen van alle hoogbouw panden met mogelijk brandbare bekleding.

Alkmaar heeft dit volgens de Volkskrant niet gedaan.

  1. Zijn er in de gemeente Alkmaar hoogbouwpanden met mogelijk brandbare bekleding?
  2. Kunt u aangeven welke panden dat zijn?
  3. Waarom heeft onze gemeente nog niet gereageerd op de brief van de minister om een lijst op te sturen met hoogbouwpanden met mogelijk brandbare bekleding?
  4. Is de Alkmaarse brandweer om advies gevraagd nadat de gemeente Alkmaar de brief van de minister heeft ontvangen? Zo ja, wat was dat advies, zo nee, waarom is geen advies gevraagd?
  5. Kunt u aangeven welke afdeling in de gemeente met dit onderwerp bezig zou moeten zijn?
  6. Gaat u alsnog een inventarisatie opstellen met hoogbouwpanden met mogelijk brandbare gevels en deze naar de minister sturen. Zo nee, waarom niet, zo ja, wanneer?