Alle berichten van Boran Bilbal

Boran Bilbal

Alkmaarse ouderen in beweging!

Column: Boran Bilbal

Gepubliceerd: 24 september 2021 in Flessenpost uit Alkmaar

Veel ouderen hebben door hun leeftijd, alsmede door lichamelijke en psychische gebreken een begrenzing in hun beweegmogelijkheden. Veel ouderen bewegen te weinig. Hier wil de fractie van BAS verandering in brengen en daarom heb ik hier ambtelijke vragen over gesteld aan het college.

Ik wil hiermee aandacht vragen voor het realiseren van (meer) beweegtuinen in Alkmaar. Olga Commandeur is ex-topsportster en bekend van het dagelijkse tv-programma Nederland in Beweging. Olga Commandeur helpt organisaties op weg met hun beweegtuin.

In een tijd waar de vraag naar zorg groter wordt en de bezuinigingen toenemen, wordt zelfredzaamheid bij ouderen steeds belangrijker. Een belangrijk component hierin is bewegen. Een beweegtuin heeft zowel een preventieve functie om ouderen gezond te houden, als een revaliderende functie.

Een beweegtuin stimuleert senioren om regelmatig, op ongedwongen manier en met plezier te bewegen. Tegelijkertijd laten oefeningen zich direct vertalen naar het beter functioneren in het dagelijks leven. Ouderen voelen zich zelfverzekerder in hun algemeen dagelijks handelen.

De kracht van beweegtuinen is de ongedwongen manier van bewegen. Minstens zo belangrijk is de sociale impuls; bewegen in groepsverband heeft een sterk sociaal karakter. Deze tuinen nodigen uit tot beweging en prikkelen.

Ik ben zeer content met de beantwoording van het college, die aangeeft dat als er bewonersinitiatieven worden ingediend dat zij deze vanuit een positief standpunt zullen bekijken.

Naar aanleiding van onze vragen is onze fractie benaderd door zorginstellingen die werken met kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen met een vorm van autisme. Voor deze jongeren is de deur uitkomen soms al een hele opgave en tevens is sporten niet vanzelfsprekend voor deze doelgroep. Een afvaardiging van BAS is op bezoek geweest bij één van deze zorginstellingen. Nu blijkt dat deze beweegtuinen ook voor deze jongeren een prachtige manier zijn om toch in een veilige omgeving, meer buiten de deur te kunnen sporten, wat een nieuwe stap kan betekenen in hun ontwikkeling. Jongeren werken hierdoor aan hun zelfvertrouwen en doen positieve ervaringen op en ik wil hier graag een bijdrage aan leveren.

Ik zal mij blijven inzetten voor het realiseren van dergelijke beweegtuinen die gebruikt kunnen worden voor en door meerdere doelgroepen. Alles voor een gezonder Alkmaar! Ik ben te bereiken op: boran@bas-alkmaar.nl.

Boran Bilbal

Fractie assistent BAS

Art. 42-vragen BAS: “Alkmaarse ouderen in beweging!”

De fractie van BAS heeft onderstaande artikel 42 vragen gesteld aan het college  over het realiseren van beweegtuinen voor ouderen in onze gemeente:

Alkmaarse ouderen in beweging!

Veel ouderen hebben door hun leeftijd, alsmede door lichamelijke en psychische
gebreken een begrenzing in hun beweegmogelijkheden. 86% tot 96% van ouderen
beweegt te weinig, 75% hiervan is inactief. 50% komt slechts 1 keer per week
buiten, 10% zelfs nooit.
Olga Commandeur is ex-topsportster en bekend van het dagelijkse tv-programma
Nederland in Beweging. Olga helpt organisaties op weg met hun beweegtuin.
In een tijd waar de vraag naar zorg groter wordt en de bezuinigingen toenemen,
wordt zelfredzaamheid bij ouderen steeds belangrijker. Een belangrijk component
hierin is bewegen. Een beweegtuin heeft zowel een preventieve functie om ouderen
gezond te houden, als een revaliderende functie.
Een beweegtuin stimuleert senioren om regelmatig, op ongedwongen manier en met
plezier te bewegen. Tegelijkertijd laten oefeningen zich direct vertalen naar het beter
functioneren in het dagelijks leven. Ouderen voelen zich zelfverzekerder in hun
algemeen dagelijks handelen.
De kracht van beweegtuinen is de ongedwongen manier van bewegen. Minstens zo
belangrijk is de sociale impuls; bewegen in groepsverband heeft een sterk sociaal
karakter. Deze tuinen nodigen uit tot beweging en prikkelen.

De fractie van BAS heeft over bovenstaande een aantal vragen aan het college:

1. Is het college net als de fractie van BAS ook van mening dat ouderen te
weinig bewegen en dat wij als gemeente hier iets aan moeten veranderen?
2. Is het college bekend met deze beweegtuinen?
3. Is het college bereidt om, bijvoorbeeld in samenspraak met zorginstellingen,
te onderzoeken of wij in Alkmaar ook enkele beweegtuinen kunnen
realiseren?

Namens de fractie van BAS,

Boran Bilbal

BAS wil Alkmaarse woningmarkt afschermen voor overloop Metropoolregio Amsterdam

De fractie van BAS wil dat het college van Alkmaar maatregelen neemt om de lokale woningmarkt minder toegankelijker te maken voor mensen uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Uit onderzoek blijkt dat er bijna 20.000 woningen in de regio Alkmaar gebouwd moeten voor de overloop uit Amsterdam. Dat er voor Amsterdammers bijgebouwd zou moet worden vinden wij een absurde gedachte. BAS wil juist dat wij gaan bouwen voor woningzoekenden uit onze eigen regio. 

Wij willen dat de Alkmaarse woningmarkt alleen toegankelijk is voor mensen die een economische of sociale binding met onze regio hebben. Wij willen woningzoekenden uit de regio Amsterdam ontmoedigen en uit onze regio juist bemoedigen, bijvoorbeeld met een hogere garantiestelling op startershypotheken. Een andere maatregel is om kopers te verplichten hun huis minimaal vijf jaar zelf te bewonen. Hiermee voorkom je dat speculanten hier de huizen opkopen en tegen torenhoge huren aan toeristen verhuren.

Onze huizenmarkt is volkomen scheef aan het groeien en voor onze kinderen is het bijna onmogelijk om een huis te kopen of te huren tegen een redelijke prijs. BAS wil de woningmarkt snel weer toegankelijk maken, vooral voor onze kinderen uit de regio Alkmaar.

Overlast van drugs- en alcoholverslaafden in Alkmaar

Alkmaar is al jaren in de ban van overlast door verwarde personen, drugs- en alcoholverslaafden en daklozen en dit is de laatste tijd behoorlijk geëscaleerd op de Paardenmarkt. Op dit plein is al jaren overlast, waarbij passanten en winkelende burgers worden bedreigd en geïntimideerd. Er wordt hier veel drank en drugs gebruikt en dit heeft geleid tot een wanhopige schreeuw van omwonenden naar de Alkmaarse politiek.

Wij kunnen deze wanhopige schreeuw heel goed begrijp. Dit probleem sleept al jaren door het centrum van Alkmaar en is het meest geconcentreerd op de Paardenmarkt en de aanliggende parken, maar ook in de parkeergarages in het centrum. De fractie van BAS heeft hierop direct vragen gesteld aan het College van B&W, met een dringend verzoek om op zeer korte termijn dit probleem aan te pakken en hier is gelukkig ook gehoor aan gegeven: het College komt, binnen 1 week, met een plan van aanpak. Er moet zowel op korte, maar zeker ook op lange termijn iets gebeuren aan deze overlast, anders verplaatst deze zich naar andere plekken in de stad.

Er liggen ook goede ideeën van diverse organisatie en BAS is van voornemens om hier snel werk van te maken en hier ook geld voor te reserveren. Wij zijn dit naar onze burgers en ondernemers, die al honderden meldingen van overlast hebben gedaan, verplicht en deze situatie is een aanfluiting voor de toeristen die naar ons mooie Alkmaar toe komen.

De bezuinigen op de (geestelijke) zorg van de afgelopen jaren hebben geen goed gedaan voor deze groep mensen en wij kunnen dit probleem niet enkel op de schouders van de Boa’s/politie neerleggen. BAS zal het plan van aanpak van het college zorgvuldig bestuderen en waar nodig aanscherpen. Er loopt ook nog steeds een onderzoek naar de brand in de Singelgarage, maar ook in de Schelphoekgarage zijn al diverse meldingen van brandstichting geweest. De maatschappelijk kosten zijn niet te overzien als we dit probleem nu weer te slap aanpakken, dus er moet flink opgetreden worden op korte termijn en worden gezocht naar een structurele oplossing, zoals betere opvang en begeleiding voor verslaafde en betere voorlichting en nazorg.

Anja Schouten nieuwe burgemeester van gemeente Alkmaar.

Anja Schouten (1968) is aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Alkmaar. Dat heeft de gemeente Alkmaar donderdag 15 april 2021 bekend gemaakt. Mevrouw Schouten is thans Politiechef Eenheid Noord-Holland en portefeuillehouder Zorg en Veiligheid Politie Nederland. Verder is zij lid van de commissie Werken in de Zorg. Mevrouw Schouten is geboren en getogen Alkmaarse,  52 jaar, heeft drie kinderen en woont in Heerhugowaard. Mevrouw Schouten is geen lid van een politieke partij.

Mevrouw Schouten volgt de heer Bruinooge op die per 1 oktober 2020 eervol ontslag werd verleend.

Op 27 oktober 2020 bepaalde de gemeenteraad aan welke eisen een nieuwe burgemeester moet voldoen. Op die dag werd ook de vertrouwenscommissie benoemd die op zoek moest gaan naar een nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie bestond uit de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde fracties.

In totaal solliciteerden vijfentwintig kandidaten naar de functie. Na een eerste selectie door de commissaris van de Koning heeft de vertrouwenscommissie met een aantal kandidaten een gesprek gevoerd. Uiteindelijk heeft de vertrouwenscommissie een voorstel aan de raad voorbereid. De gemeenteraad van Alkmaar heeft  vervolgens mevrouw Schouten (52 jaar) aanbevolen bij de minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties als opvolger van de heer Bruinooge.

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet een voordracht aan Zijne Majesteit de Koning. Wanneer de benoeming een feit is, is nu nog niet bekend. De verwachting is dat mevrouw Schouten in de maand juni geïnstalleerd kan worden als de nieuwe burgemeester van Alkmaar.

De fractie van BAS kijkt uit naar een plezierige en prettige samenwerking met Anja.

Burgemeester Emile Roemer van Heerlen naar Alkmaar

Oud SP-leider Roemer vervangt de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge, die op eigen verzoek stopt. De voormalig partijleider van de SP was sinds maart 2018 waarnemend burgemeester van Heerlen.

Emile Roemer wordt per 1 oktober waarnemend burgemeester van de gemeente Alkmaar. Dat hebben de gemeentefractievoorzitters en commissaris van de koning in Noord-Holland Arthur van Dijk dinsdag bekendgemaakt. De 58-jarige voormalig partijleider van de SP maakte vorig week bekend dat hij na tweeënhalf jaar zou stoppen als waarnemend burgemeester van Heerlen.

Roemer vervangt huidig burgemeester Piet Bruinooge (CDA), die op eigen verzoek stopt. Bruinooge (65) kondigde half augustus na 14 jaar zijn afscheid aan en liet toen in een brief weten dat het burgemeesterschap hem „steeds zwaarder” viel, deels vanwege zijn gezondheid. Door zijn aftreden ontstond een periode van langer dan drie maanden zonder burgemeester, waardoor de gemeente op zoek moest naar een waarnemend burgemeester.

In Alkmaar blijft Roemer naar verwachting waarnemend burgemeester tot 2021. De gemeente Alkmaar streeft ernaar om voor het zomerreces 2021 een nieuwe burgemeester te benoemen en installeren.

BAS: Afvalproblemen in de Vroonermeer Noord

Het ziet er soms verloederd en verwaarloosd uit in de Vroonermeer Noord.

Terwijl hier toch de nieuwste wijk van Alkmaar is gebouwd.

Het probleem van de verloedering wordt veroorzaakt omdat de ondergrondse vuilcontainers op dit moment niet voldoende capaciteit hebben

BAS: “We hebben meerdere meldingen gekregen uit de wijk dat sommige containers te snel vol zitten. De mensen zetten hun vuil dan naast de containers en dat gaat niet goed. Dat vuil verwaait en dat geeft een verloederde indruk”

Afgelopen weken hebben de bewoners zelf de troep opgeruimd maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het lijkt erop dat er te weinig capaciteit is.

BAS: “Iedereen is natuurlijk nieuw in de wijk en er is dus veel verpakkingsmateriaal maar toch heeft BAS vragen gesteld want het mag geen structureel probleem worden. Aan Stadswerk072 ligt het niet. Die doen goed werk en proberen zo vaak als mogelijk de containers te legen, en doen extra rondes om de boel schoon te houden.”

BAS wil van het college weten of er uitbreiding van de capaciteit komt en wanneer. Ook doet de fractie de suggestie om eventueel tijdelijk de capaciteit uit te breiden zodat zwerfvuil voorkomen wordt.

Art. 42-vragen BAS: ‘Gaat het opnieuw fout in sommige wijken van Alkmaar?’

Art. 42-vragen                                                                                  juni 2020

‘Gaat het opnieuw fout in sommige wijken van Alkmaar?’

In de jaren tien van deze eeuw is de leefbaarheid in veel wijken in Nederland fors verslechterd. Zoveel wordt duidelijk uit het in 2020 uitgekomen rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’, dat is opgesteld door Aedes (Aedes is de landelijke brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland).

Vooral de laatste twee jaar is de concentratie van de laagste inkomens in de sociale huursector verder toegenomen en die laagste inkomens zijn in toenemende mate kwetsbaar. Vaak zijn er door de extramuralisering en ambulantisering problemen met betrekking tot de gezondheid (lichamelijk en/of geestelijk) en zijn er problemen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Bovendien kan er sprake zijn van een forse werkeloosheid en uitkeringsafhankelijkheid en zijn er specifieke problemen met de Nederlandse taal, integratie, schuldsanering en/of een verslaving. Men is kwetsbaar omdat men afhankelijk is en dus niet zelfredzaam.

Dat probleem wordt versterkt omdat steeds meer mensen met dezelfde problemen in dezelfde wijken terechtkomen. Midden en hogere inkomens trekken weg en lagere inkomens komen er voor in de plaats. Hierdoor ontstaat in veel steden een tweedeling tussen corporatiewijken met veel sociale huurwoningen met lage(re) huren en de overige wijken. Overlast en onveiligheid komen (veel) vaker voor in de kwetsbare buurten waardoor de problemen zich versterken en de leefbaarheid onder druk komt te staan.

Overdie was in het verleden een Vogelaarwijk. Ingrijpen werd toentertijd noodzakelijk geacht om de leefbaarheid van de wijk op te krikken en om gevoelens van overlast en onveiligheid te verminderen. Dat is in min of meerdere mate gelukt. Echter, ook in Overdie spelen opnieuw problemen, ook hier is weer sprake van een concentratie van lage huren, lage inkomens en groeiende kwetsbaarheid. Een ontwikkeling die bevestigd werd door een specialist uit de woningwereld die, tijdens een bijeenkomst met raadsleden, zei dat de leefbaarheid in Overdie in toenemende mate onder druk staat?

BAS wil graag weten of de leefbaarheid in Overdie en andere wijken van Alkmaar opnieuw in gevaar komt en stelt daarom de volgende art. 42-vragen.

 1. Kent het college het rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’ en deelt het college de bevindingen in het rapport?
 2. Kan het college aangeven hoe de wijk Overdie scoort in vergelijking met 2015 op de volgende indicatoren: woningen (toe- of afname goedkope en dure sociale huur, geliberaliseerde huur en koop), bewoners (toe- of afname aandeel werkenden, aandeel niet-werkenden, aandeel bijstandsgerechtigden), veiligheid (toe- of afname vernielingen, inbraken, geweldsmisdrijven)? Kunt u dit ook aangeven voor De Hoef?
 3. Is er volgens het college naar aanleiding van het antwoord op vraag 2 sprake van positieve of negatieve ontwikkeling van de wijk Overdie? Wilt u uw antwoord onderbouwen?
 4. Door de extramuralisering en ambulantisering zijn veel kwetsbare mensen met psychiatrische problemen uitgestroomd naar huizen met lage huren. Is deze ontwikkeling ook zichtbaar in Overdie en De Hoef? Zo ja, is er hierdoor sprake van toename van problemen?
 5. Overweegt het college maatregelen (eventueel in samenwerking met andere partners in het maatschappelijk veld) om de situatie in Overdie en De Hoef structureel te verbeteren?
 6. Zijn er in Alkmaar buiten Overdie en De Hoef andere buurten of wijken waar sprake is van een groeiende concentratie van laagste inkomens in de sociale huursector en waar dus sprake is van een groeiende kwetsbaarheid? Zo ja, kan het college aangeven waar en overweegt het college om stappen te zetten om de situatie te verbeteren?
 7. Het Ministerie van BZK heeft een analyse-instrument (de leefbaarometer) ontwikkeld om een eventuele verslechtering van de leefbaarheid in wijken en buurten in een vroeg stadium te herkennen. Meerdere gemeenten hebben hier sinds 2015 gebruik van gemaakt met regelmatig positieve resultaten. Wordt dit instrument ook in Alkmaar ingezet? Zo ja, bevestigen de gegevens uit de barometer een verslechtering van de leefbaarheid in Overdie en De Hoef?

Medio juni is een manifest verschenen van 15 burgemeesters in Nederland. Zij geven het volgende aan: De coronacrisis veroorzaakt in achterstandswijken een exponentiële groei van problemen als onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en ondermijnende criminaliteit. De tweedeling in de maatschappij en de kansenongelijkheid nemen toe.

 1. Kent het college dit manifest? Onderschrijft het college de conclusies van het manifest? Ziet het college deze ontwikkelingen in Alkmaar (graag specificeren), zo ja, waarom heeft het college dit manifest niet medeondertekend? En gaat het college met een actieprogramma’s komen om de gesignaleerde problemen op te lossen?

Art. 42-vragen BAS: Zijn er hoogbouwpanden met brandbare gevels in Alkmaar?

Art 42-vragen BAS                                   juni 2020

Zijn er hoogbouwpanden met brandbare gevels in Alkmaar?

In Nederland is op grote schaal gevelbeplating toegepast. Dat is vooral gebeurd bij oudere flats die later zijn geïsoleerd vanwege energiebesparing en afgetimmerd met gevelplaten. Dit is vanuit het oogpunt van brandveiligheid een heel gevaarlijke situatie. (Volkskrant 17 juni 2020).

Minister Ollongren heeft eind 2018 alle gemeenten een brief gestuurd met daarin de vraag om een lijst op te stellen van alle hoogbouw panden met mogelijk brandbare bekleding.

Alkmaar heeft dit volgens de Volkskrant niet gedaan.

 1. Zijn er in de gemeente Alkmaar hoogbouwpanden met mogelijk brandbare bekleding?
 2. Kunt u aangeven welke panden dat zijn?
 3. Waarom heeft onze gemeente nog niet gereageerd op de brief van de minister om een lijst op te sturen met hoogbouwpanden met mogelijk brandbare bekleding?
 4. Is de Alkmaarse brandweer om advies gevraagd nadat de gemeente Alkmaar de brief van de minister heeft ontvangen? Zo ja, wat was dat advies, zo nee, waarom is geen advies gevraagd?
 5. Kunt u aangeven welke afdeling in de gemeente met dit onderwerp bezig zou moeten zijn?
 6. Gaat u alsnog een inventarisatie opstellen met hoogbouwpanden met mogelijk brandbare gevels en deze naar de minister sturen. Zo nee, waarom niet, zo ja, wanneer?

 

Red ook de Hekelstraat en het Fnidsen.

De coronacrisis heeft veel gevolgen. Eén daarvan is dat de vitaliteit van de Alkmaarse ‘Oude Stad’ wordt aangetast. Winkeliers hebben steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden. Deze crisis gaat niet voorbij aan de Hekelstraat, het Fnidsen en omgeving in het mooie oostelijke stadsdeel. De daar gevestigde ondernemers willen dat de politiek actie onderneemt. Zij willen dat de Hekelstraat en het Fnidsen beter zichtbaar worden voor het winkelend publiek door het oprichten van grote bogen bij de 2 entree’s van de Oude Stad.

BAS steunt deze actie van harte.