Alle berichten van Boran Bilbal

Alkmaar, alweer een overloopgemeente?

Het Alkmaarse college wil dat er de komende jaren 20.000 woningen bij worden gebouwd. Ook om, net als vroeger, als overloopgemeente voor Amsterdam te dienen. BAS vindt dat een achterhaald en onwerkelijk idee. Nu al staan vele Alkmaarders bijna dagelijks vast op de A9. Ook de situatie op het spoor laat veel te wensen over. Bovendien heeft de Alkmaarse regio zelf al een schreeuwende behoefte aan woningen. Allemaal factoren waardoor BAS zegt: ‘Los eerst de bestaande, grote  Alkmaarse en regionale problemen op voordat we weer als overloopgemeente gaan functioneren.’

Wat is daarvoor nodig: A. Een betere en veiligere doorstroming van het autoverkeer. Te vaak staan de Alkmaarders op weg naar hun werk en terug naar huis in de file. B. Realiseer meer en snellere verbindingen per trein richting  Amsterdam en Haarlem/Den Haag. Realiseer bovendien een forse uitbreiding van de capaciteit. C. Ga werken aan werk. In plaats van veel mensen hierheen te halen om te wonen, vindt BAS het veel nuttiger dat er in Alkmaar en de regio banen bijkomen. Werkgelegenheid hier, betekent minder forensen, minder druk op de overbelaste verkeersinfrastructuur en minder druk op de woningmarkt. D. Bouw voldoende woningen in Alkmaar en de regio. BAS kiest daarbij voor een verstandige mix tussen de bestaande grote behoefte in Alkmaar en de regio en verder weg. Leg daarbij niet de nadruk op Alkmaar als overloopgemeente van Amsterdam.

Samengevat: zorg dat de ringweg, A9 en het spoor voldoende capaciteit hebben, kies voor een stevig woningbouwprogramma en, prioriteit, zorg dat er werkgelegenheid naar Alkmaar komt. Dat vindt BAS verstandige keuzes voor een bereikbaar, duurzaam en toekomstbestendig Alkmaar.

De Langestraat, het ‘gebroken’ visitekaartje van Alkmaar

Enkele jaren geleden is de Langestraat prachtig opgeknapt. Over de hele lengte van de straat werden mooie, donkere  tegels gelegd en er kwamen her en der doorzichtige tegels met daaronder informatieve Alkmaarse afbeeldingen. En uiteindelijk werden de afvalbakken bekleed met schitterende, historische afbeeldingen van de stad. Iedereen was dik tevreden met de zeer geslaagde make-over van de Langestraat.

BAS: “Helaas, het heeft niet lang mogen duren. De dagelijkse bevoorrading van de vele winkels door zwaar vrachtverkeer eist zijn tol. De nieuwe straattegels zijn niet bestand tegen het gewicht en blijken gemakkelijk te breken en af te schilferen.”

In de commissie Ruimte heeft BAS de aftakeling van de Langestraat onder de aandacht gebracht. Want deze straat is toch het visitekaartje van Alkmaar. Wij wilden van de wethouder weten of hij op de  hoogte was van de situatie en wat voor oplossingen er zijn.

Het college blijkt op de hoogte van de problemen en wil de gebroken tegels gaan vervangen.

BAS “Dat is natuurlijk hartstikke mooi maar BAS denkt dat dat bij lange na niet voldoende zal zijn. Wij denken dat er voor een verkeerde soort stenen is gekozen en dat alleen vervanging van de gebroken exemplaren onvoldoende zal zijn.”

Daarom heeft BAS schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld. Daarin geeft BAS ook de suggestie mee aan de wethouder dat een groen accent, in welke vorm dan ook, niet zou misstaan. In ieder geval hopen we op een snelle oplossing, zodat we straks met z’n allen weer optimaal kunnen genieten van deze prachtige Alkmaarse winkelstraat.

Zonder straf wapens inleveren

De gemeente Alkmaar gaat een actie organiseren waarbij zonder straf illegale wapens ingeleverd kunnen worden. BAS heeft een motie ingediend waarin dit gevraagd wordt. En de hele gemeenteraad steunde de motie. De gemeente gaat nu in overleg met de politie over hoe zo een actie georganiseerd moet worden. Slag-, stoot- en steekwapens kunnen anoniem worden ingeleverd op het bureau. Vuurwapens worden opgehaald maar worden natuurlijk wel gecontroleerd of er geen criminele activiteiten mee zijn begaan. BAS wil met deze actie bijdragen aan een veiliger Alkmaar.

Parkeren blijft superbelangrijk

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over parkeren. Veel Alkmaarders zijn ontevreden over het bestaande parkeerbeleid. Kijk alleen maar naar de situatie bij de Trefpuntkerk. BAS wil ook in dit dossier zo goed mogelijk de belangen van de Alkmaarders vertegenwoordigen. Daarom zijn we druk in overleg met allerlei belanghebbenden om te kijken of er ter plekke zo veel mogelijk parkeerruimte gecreëerd kan worden.

Maar ook bij de verbouw van het ziekenhuis zijn problemen te verwachten. Er zal veel parkeerdruk op de omliggende wijken komen. Ook hier houdt BAS een stevige vinger aan de pols.

 

De Vroonermeer

In het hart van de Vroonermeer ligt een driehoek en die is onbebouwd. Binnenkort komt op de driehoek een aantal staanplaatsen voor woonwagens maar een gedeelte blijft nog steeds leeg. BAS vindt dat de politiek voor de invulling van de gebied over twee jaar een peiling moet houden onder de bevolking van de hele Vroonermeer (dus ook Noord, vandaar nog twee jaar) om te kijken want de inwoners van dit tiende stadsdeel van Alkmaar daar willen. Dus schuif de beslissing nog iets naar achteren en doe in de tussentijd iets tijdelijks in de Vroonermeer.

De faalbrug

BAS is de laatste weken druk bezig geweest met de brug die niet meer dicht kan. Ja, u leest het echt, de Victoriebrug die Overstad moet verbinden met het stationsgebied van Alkmaar, kan letterlijk niet meer dicht. Terwijl hij net gebouwd is. BAS heeft geëist dat de onderste steen boven komt bij de verklaring voor dit debacle want er is gefaald en niet zo zuinig ook. En we moeten maar zien hoeveel geld dit nu weer gaat kosten. Er wordt nu al gesproken over een miljoen euro en dan zijn eventuele tegenvallers nog niet meegeteld. BAS mocht opdraven in het programma Kanniewaarzijn. Heel erg leuk om mee te maken maar de aanleiding blijft zuur: een brug die niet meer sluit.

Een nieuwe tegenvaller voor Alkmaar???

De Langestraat in Alkmaar biedt een trieste aanblik. Veel tegels zijn gebroken of beschadigd terwijl de straat nog geen 3 jaar geleden voor 750.000 euro is gerenoveerd. Ook de prachtige serie doorzichtige tegels met historische afbeeldingen van Alkmaar is zwaar beschadigd.

BAS heeft hierover vragen gesteld aan het college. Wij vinden dat de Belangen van de Alkmaarse Samenleving hier niet goed worden gediend. Hoe kan het dat zoveel tegels nu al zijn beschadigd? Wat is hier fout gegaan? Zijn de tegels wel goed getest? BAS wil graag een duidelijke en afdoende verklaring.

De Alkmaarse ambtenaren verdienen een goede werkplek

Het stadskantoor is net voor veel geld gerenoveerd en heeft nu flexibele werkplekken. Daar zit een groot nadeel aan want regelmatig blijken er tekort werkplekken te zijn. Men is dan veel tijd kwijt voordat men aan de slag kan. Maar ook is er sprake van een zekere vervreemding want de oude, gezellige afdeling is opgeheven en iedereen zit nu kris kras door elkaar heen. BAS roept de Alkmaarse directie op om deze problemen het hoofd te bieden want onze ambtenaren hebben recht op een goede en leuke werkplek.

Moet de Langestraat in Alkmaar op de schop?

Het zal menig Alkmaarder en bezoeker aan onze stad al zijn opgevallen. De bestrating van ons visitekaartje ligt er beroerd bij. Zeker als als je bedenkt dat de Langestraat nog maar drie jaar geleden volledig is gerenoveerd. Alle oude bestrating is er toen uitgegaan en vervangen door een nieuwe tegel.
En daar zit nou juist het probleem. Het lijkt erop dat men die tegel niet goed heeft uitgeprobeerd. Want tweeënhalf jaar na ingebruikname biedt de straat een aanblik alsof er een peloton tanks overheen is gereden. Heel veel tegels zijn beschadigd en zelfs gebroken. En ook de doorzichtige tegels met mooie Alkmaarse taferelen zien er niet meer uit.
Dat is wel opmerkelijk want de renovatie van de Langestraat heeft 750.000 euro gekost. Dat bedrag moet over 20 jaar worden afgeschreven maar BAS is bang dat men dat niet gaat redden. De huidige tegel voldoet niet en waarschijnlijk zal de hele straat vervangen moeten worden. Een geweldige zeperd voor de Alkmaarse stadsregering. Die kan, na de ellende met verschillende bruggen en het bijpassen van miljoenen bij het poppodium, opnieuw de portemonnaie trekken. BAS heeft hierover vragen gesteld aan de wethouder. Wij hopen dat hij snel met een oplossing komt zowel wat betreft de bestrating als de financiering van de vervanging.

 

Foto: collage HMC

Het gaat niet goed met de vaccinatiegraad van de Alkmaarse kinderen!

BAS heeft de afgelopen tijd onderzocht hoe het is gesteld met de vaccinatiegraad van de Alkmaarse kinderen. Een onderwerp dat terecht steeds meer in de belangstelling staat. Wij hebben aan de ambtenaren vragen gesteld over percentages ten opzichte van het totaal en het blijkt dat er ook in Alkmaar een dalende vaccinatiegraad is. Dat wil zeggen dat steeds minder kinderen worden ingeënt tegen besmettelijke ziekten. Dat vindt BAS een zorgelijke en zeer ongewenste ontwikkeling. Het waarom daarvan is duidelijk. Niet ingeënte kinderen kunnen kinderen tot 1 jaar (die nog niet ingeënt kunnen worden) besmetten met alle nare gevolgen van dien.
BAS wil daarom van de wethouder weten of die de noodzaak ziet om actie te ondernemen. Wij denken daarbij aan actievere voorlichting op scholen en bij de centra voor Jeugd en Gezin. Als ouders goed weten wat de gevolgen kunnen zijn van niet inenten dan zullen zij hun kinderen misschien wel laten inenten. Er is dus een dalende vaccinatiegraad en daar moet het college van BAS scherper op gaan acteren. Anno 2019 mogen besmettelijke ziekten niet opnieuw de kop insteken.