Alle berichten van marco

Definitief verkiezingsprogramma BAS

BAS heeft in oktober 2017 zijn conceptverkiezingsprogramma gelanceerd. In concept omdat de partij openstond voor reacties van Alkmaarders die de behoefte hadden om te reageren. En het aantal reacties dat is binnengekomen heeft de verwachtingen ver overtroffen.

Ben Bijl (fractievoorzitter): “Niet alleen hebben wij veel respons gekregen uit bekende en minder bekende hoek, ook hebben wij intensief overleg gevoerd met allerlei specialisten.  Die hebben ons goed geadviseerd over ingewikkelde onderwerpen en ons behoed voor al te grote onduidelijkheden.”

Verder heeft BAS meerdere bijeenkomsten in de wijken (o.a. Koedijk en Oudorp) belegd waarop veel mensen zijn afgekomen. Ook die mensen hebben hun mening over het conceptverkiezingsprogramma niet onder stoelen of banken gestoken. Met al die reacties en adviezen is BAS constructief aan de slag gegaan. Het heeft geleid tot een verbetering en concretisering van het definitieve verkiezingsprogramma.

De conceptversie zat stevig en verantwoord in elkaar maar financieel moet alles wel te behappen zijn. Ook op dat gebied zijn na consultatie dus enkele zaken duidelijker neergezet.

Bijl: “Wij zijn iedereen erg erkentelijk voor de moeite die men heeft willen nemen om ons programma nog beter te maken. We hebben vooraf voor deze werkwijze gekozen en zijn zeer tevreden met het resultaat.”

Nu is het aan de Alkmaarse kiezers om te laten zien of ook zij tevreden zijn met het verkiezingsprogramma van BAS.

Fietsenstalling Canadaplein

Het gebeurt nu vaak, en veel Alkmaarders zien dat iedere keer weer, dat het plein rondom de Grote Kerk vol met fietsen staat. Dat is geen gezicht. Het plein wordt ontsierd door al die fietsen en verliest aan grandeur.

Bovendien is het vreemd want op enkele passen bevindt zich een gratis en beveiligde fietsenstalling. Ben Bijl, fractievoorzitter van BAS, ergert zich al lang aan deze situatie en wil dat er actie wordt ondernomen.

Bijl: “Iedere keer staat het plein vol en de fietsenstalling leeg. Die fietsenstalling is een grote investering geweest voor de gemeente Alkmaar en zou veel intensiever gebruikt moeten worden.”

Daarom heeft de fractie vragen gesteld aan het college. BAS wil weten of het college ideeën heeft om de fietsenstalling meer onder de aandacht te brengen zodat meer mensen er gebruik van gaan maken.

Bijl: “Als het ons gezamenlijk lukt om de fietsenstalling voller te krijgen dan wordt de ruimte om het monument de Grote Kerk veel mooier. Bovendien komen binnenkort de festiviteiten voor het 500-jarig bestaan van de kerk. Dan moet het plein leeg zijn en de fietsenstalling vol.”

Geen verplichte fusie van de Alkmaarse voetbalverenigingen

BAS (Belangen Alkmaarse Samenleving) heeft prominent in zijn verkiezingsprogramma opgenomen dat een verplichte fusie van de Alkmaarse voetbalclubs voor ons niet hoeft.

Ben Bijl: ”De laatste tijd duiken steeds vaker berichten op waarin over zo een fusie wordt gesproken. BAS is daar geen voorstander van en heeft daarvoor een aantal redenen. De belangrijkste reden is dat wij sport in de wijken in al zijn facetten willen handhaven. En dat geldt dus zeker voor wat betreft voetballen.”

Maar naast sport in de wijken heeft BAS nog een reden om zich tegen gedwongen fusies te keren en dat heeft te maken met identiteit. Elke voetbalvereniging heeft die en die identiteiten verschillen behoorlijk van elkaar. En het zijn juist de clubleden die zich daarvan bewust zijn. Die willen daarom graag bij hun eigen club voetballen en niet opgaan in een ander en groter geheel.

Ben Bijl: “Bovendien zijn de voetbalclubs momenteel mooi verdeeld over veel wijken van Alkmaar en ook dat is een reden om de huidige situatie te handhaven.”

Als laatste reden wil BAS graag de geschiedenis er bij halen: de fusie tussen Go Ahead en Huiswaard. Deze fusie werkte niet en had tot gevolg dat beide clubs zijn verdwenen. Zoiets wil BAS niet nog een keer, dus voor ons geen gedwongen fusies in het Alkmaarse amateurvoetbal.

Winkelleegstand enorm

In Alkmaar is de winkelleegstand enorm en daar komt ook nog eens het nieuws bij dat Topshelf zijn deuren gaat sluiten. Waar BAS zich over verbaast: wanneer komt het college nu, na al die jaren eens met een goed doordacht plan om het tij in Alkmaar te keren?”, aldus Ben Bijl. “Wethouder Kloos is hier al jaren verantwoordelijk voor, maar het resultaat is toch bijzonder matig.”

Veilig fietsen op de Mient

Veel mensen gebruiken de fiets om Alkmaar te bezoeken. BAS constateert dat sommige plekken verkeerskundig aandacht verdienen. Vooral op het noordelijke deel van de Mient ontstaan irritaties tussen wandelaars en fietsers én gevaarlijke situaties. Fractievoorzitter Ben Bijl: “Wij willen de verschillende verkeersstromen tussen Langestraat en Waagplein beter scheiden, zodat de veiligheid wordt vergroot. Over deze problematiek dient BAS een motie in.”

Alkmaarse Prinsjesdag

Deze week heeft BAS de begroting besproken. “Wij hebben een motie ingediend om meer kleine winkelstraatjes zoals de Hekelstraat, Huigbrouwerstraat en Magdalenenstaat te promoten. Ook heeft BAS geprobeerd de jeugd van Alkmaar financieel een mooie plek te geven in de politiek. Voor beide voorstellen kregen we te weinig steun. Toch blijft BAS de jeugd in Alkmaar steunen. Dat verdienen ze. Want zij zijn de toekomst”, aldus Ben Bijl, BAS-fractievoorzitter.

Bewoners eisen

De BAS-fractie heeft deze week gesproken met bewoners van Horn-Zuid en Huiswaard 2. Zij zijn de impasse beu; twaalf jaar wachten op geluidsschermen, maar de gemeente maakt zijn toezeggingen niet waar. “We moeten de bewoners serieus nemen”, aldus Ben Bijl, fractievoorzitter van BAS. “De gemeente heeft gefaald door zich niet aan te melden bij het rijk voor een saneringsprogramma, dus de gemeente dient zijn fout te herstellen.”

Speerpunt van BAS: Hofjes in Alkmaar

BAS heeft als speerpunt in zijn verkiezingsprogramma opgenomen dat de gemeente Alkmaar zich actiever op moet stellen om hofjes voor senioren te ontwikkelen.
Er zijn veel soorten woonvormen maar BAS is vooral geïnteresseerd in moderne hofjes waarbij de bewoners een zelfstandige woning hebben in een enigszins beschutte omgeving. Er kan sprake zijn van een gedeeld hofje of hobbyruimte. Een aantrekkelijk aspect van deze hofjes is het onderlinge menselijke contact op kleine schaal. Bij de bewoners van dit soort hofjes bestaat vaak de bereidheid om gezamenlijk activiteiten te ondernemen en wederzijds ondersteuning te bieden.

Deze vorm van wonen is in Nederland en dus ook in Alkmaar al populair sinds de Middeleeuwen. Wetenschappelijk is bewezen dat wonen in een hofje goed uitpakt voor het algemene welzijn van de gemiddelde bewoner.

“Een beschutte woonomgeving in een dynamisch Alkmaar”

BAS heeft dit punt in zijn verkiezingsprogramma opgenomen omdat wij vinden dat het gemeentebestuur nu te passief is op woningbouwgebied en dan vooral bij de ontwikkeling van hofjes voor senioren. Natuurlijk, de gemeente Alkmaar zelf bouwt niet maar de gemeente kan wel de rol van aanjager vervullen zodat beter op de behoefte van de moderne oudere bewoners van de stad wordt ingespeeld. En Alkmaar wordt bijna wel gedwongen om actief te zijn omdat steeds meer bejaardenhuizen hun deuren sluiten waardoor senioren gedwongen worden om langer zelfstandig te blijven wonen.
Hofjes kunnen een antwoord zijn op de groeiende woonbehoefte die is ontstaan bij de oudere Alkmaarders. BAS wil zich dus voor de ontwikkeling van hofjes in de verschillende buurten van Alkmaar inzetten. Wij denken dat daarvoor veel belangstelling bestaat en wij vinden dat Alkmaar na de verkiezingen van maart 2018 een stap vooruit moet zetten en aan de slag moet gaan met de ontwikkeling en realisatie van moderne hofjes voor senioren.

Mega Alkmaarse vlaggenmast

De Kooimeerrotonde is thuiskomen voor ons allemaal. Het plein vormt samen met het AZ-stadion de entree van Alkmaar. BAS vindt het een goed idee deze plek te verfraaien met een grote vlaggenmast met daarin standaard de Alkmaarse vlag. En wie weet, bij een mooi kampioenschap, de AZ-vlag aldus Ben Bijl fractievoorzitter van BAS.

Komt er nog een nieuw dierentehuis in Alkmaar?

BAS (Belangen Alkmaarse Samenleving) heeft de beleidsnota “Dieren en Dierenwelzijn 2016-2020” doorgenomen. Hieruit wordt duidelijk dat de (nieuwbouw)plannen voor een dierentehuis nog steeds niet aan de orde zijn. BAS: “In de nota “Dieren en dierenwelzijn” staat dat het dierentehuis aan de Bergerweg in Alkmaar wel voldoet aan de regels maar niet meer aan de wensen voor wat betreft dierenwelzijn. Wij verbazen ons nogal over deze situatie”.

Na de fusie met Graft-de Rijp en Schermer is Alkmaar een 100.000+ gemeente geworden. Een gemeente van deze omvang hoort natuurlijk een passende en fatsoenlijke opvang voor dieren te hebben. De huidige opvang voldoet aan de regels maar daarmee is alles gezegd. Dat zou toch eigenlijk beter moeten.

De dierenbescherming heeft al jaren geleden grond aangekocht in de gemeente Bergen om daar eventueel een nieuw dierenonderkomen te bouwen. Het is bekend dat de gemeente Alkmaar dit project zoveel mogelijk wil faciliteren.

BAS: “ Maar we hebben al jaren niets meer van de plannen vernomen terwijl onze (huis)dieren in nood een adequaat onderkomen verdienen. Daarom wil BAS nu van het college weten hoe het met de plannen voor een nieuw dierentehuis is gesteld”.

Vragen aan het college over dierentehuis