Belangen Alkmaarse Samenleving (BAS)

Meest recente bericht:

Art. 42-vragen BAS: “Alkmaarse ouderen in beweging!”

BAS-Website-Logo2017-800

Wij van BAS (Belangen Alkmaarse Samenleving) houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Klik op Lees verder voor meer.

BAS wil Alkmaarse woningmarkt afschermen voor overloop Metropoolregio Amsterdam

LEES MEER

Overlast van drugs- en alcoholverslaafden in Alkmaar

LEES MEER

Anja Schouten nieuwe burgemeester van gemeente Alkmaar.

LEES MEER

Burgemeester Emile Roemer van Heerlen naar Alkmaar

LEES MEER

BAS: Afvalproblemen in de Vroonermeer Noord

LEES MEER

Art. 42-vragen BAS: ‘Gaat het opnieuw fout in sommige wijken van Alkmaar?’

LEES MEER

Wij van BAS (Belangen Alkmaarse Samenleving) houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Klik op Lees verder voor meer.

Belangen Alkmaarse Samenleving (BAS)

BAS staat voor Belangen Alkmaarse Samenleving. Dat houdt in dat BAS politiek actief is in Alkmaar. En onder Alkmaar verstaan wij heel Alkmaar, dus ook de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp.

BAS is een lokale partij. Een partij waarin gemeente alkmaar de hoofdrol speelt en niet den haag.

De mensen die deel uitmaken van BAS denken in de eerste plaats aan het Waagplein, De Mare of de Schermer en dan pas aan Den Haag. BAS heeft dus geen landelijke verplichtingen en ook geen landelijke belangen. Voor ons is er maar één belang en dat is het belang van de gemeente Alkmaar. Lokaal hebben wij de handen vrij om ons volledig voor Alkmaar in te zetten.

Ben Bijl (Fractievoorzitter)

500 extra
parkeerplekken
in de wijken

Veranderingen in Alkmaar

Tegelijkertijd zijn er meer ontwikkelingen. Alkmaar krijgt steeds meer taken die vroeger door het Rijk werden uitgevoerd. Vooral op sociaal gebied: zorg voor ouderen, de jeugd en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien moeten die extra taken worden uitgevoerd met minder geld. Den Haag draait de geldkraan dicht.

Het besturen van de gemeente Alkmaar wordt dus ingewikkelder. Daarom gaat Alkmaar ook steeds vaker samenwerken met andere gemeenten in de regio. Dat is een goede ontwikkeling want samen staan we sterker. Het vraagt echter wel om een sterke en slagvaardige gemeente Alkmaar, die in staat is om de belangen van de Alkmaarders krachtig te behartigen.

Een praktische en lokale partij: BAS

BAS wil actief, enthousiast en betrokken bijdragen aan een sterk Alkmaar. Wij willen dat doen door op een frisse en enthousiaste manier naar de toekomst te kijken, maar wel met beide benen op de grond.

Onze partij is vooral lokaal en praktisch. Wij willen zo min mogelijk beïnvloed worden door landelijke opdrachtgevers uit Den Haag. Wij willen zelf bepalen wat er in Alkmaar moet gebeuren. Lokale zaken kunnen immers het beste worden overgelaten aan lokale partijen omdat die het beste weten wat er lokaal speelt.

Wij zien volop kansen en mogelijkheden om Alkmaar beter en sterker op de kaart te zetten. BAS wil dat vooral doen door middel van een no nonsense politiek. Wij willen met concrete oplossingen komen voor de problemen van Alkmaar.

Politiek moet naar buiten en de Alkmaarders moeten meer de ruimte krijgen

Volgens BAS moet dat gebeuren door de politiek uit de achterkamertjes te halen. Wat ons betreft gebeurt er nu te veel in het stadhuis en in het stadskantoor. De politiek gaat te weinig naar buiten en is slecht zichtbaar. Er worden wel pogingen ondernomen om dat te veranderen, maar wij zien nog weinig resultaten.

Wij willen dat de politiek naar de burgers toe gaat. Wij willen de burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Alkmaar meer betrekken bij de politiek, en dat willen we bereiken door bestuurlijke en politieke vernieuwing.

De politiek beslist vaak over de burgers maar niet met de burgers, behalve dan die ene keer in de 4 jaar dat u uw stem uitbrengt.

Alkmaar in top 5
veiligste steden
Nederland

Terwijl steeds meer burgers zich, alleen of samen, bezighouden met taken die voorheen door de politiek en het ambtelijke apparaat werden uitgevoerd. Wij vinden dat die burgers, ondernemers en maarschappelijke organisaties meer de ruimte moeten krijgen. BAS wil dus dat de politiek van Alkmaar meer een plaats krijgt in het netwerk van de samenleving dan dat ze er boven staat.

Vergaderen op locatie

BAS wil dat zelf ook in de praktijk brengen. Wij willen als politieke partij veel meer dan nu gaan vergaderen op locatie. Op die manier komt onze politieke partij uit het stadhuis en meer onder de mensen en in de samenleving.

Doel van de veranderingen: Een gezonde democratie

Het uiteindelijke doel van deze veranderingen is simpel. Als meer inwoners meedoen en zich meer verbonden voelen met de Alkmaarse maatschappij, dan is dat de beste garantie voor een gezonde lokale democratie.

Deze visie hebben wij verder uitgewerkt onder het kopje Standpunten in het hoofdstuk ’Bestuurlijke en politieke vernieuwing’.

Algemene standpunten BAS

Naast het verhaal van de politieke en bestuurlijke vernieuwing blijven er natuurlijk ook de praktische dagelijkse politieke problemen. Hoe wil BAS invulling geven aan de uitdagingen waar Alkmaar nu en in de toekomst voor staat?

Dat vertellen wij onder het kopje Standpunten. Daarin geven wij onze visie op Alkmaar. Wij vinden dat er veel moet gebeuren en willen daar snel en met veel inzet mee aan de slag.

Kortom: BAS wil, samen met u, van Alkmaar een betere gemeente maken.


Bekijk onze standpunten

Veiligheid

 • Alkmaar in top 5 veiligste steden Nederland
 • Miljoen extra naar veiligheid
 • Proef met drone-beveiliging
 • Promoten Politie-app (contact met de wijkagent)

Parkeren

 • 500 extra parkeerplekken in de wijken
 • Onderzoek naar stop- en shoptarief in bepaalde winkelstraten
 • Handhaven papieren bezoekerskaart

Jeugdbeleid

 • Alle regelingen voor verschillende vormen van dienstverlening bij elkaar brengen in 1 loket
 • Jeugdzorg moet niet abrupt stoppen bij 18 jaar
 • Aanpak hangjongeren

Economie

 • De ondernemer centraal (MKB en familiebedrijven)
 • Voorrangspositie Alkmaarse en lokale bedrijven
 • Verdubbeling aantal Shopping Nights in combinatie met gratis parkeren in de garages

Ouderen

 • Minimaal 15% huurwoningen voor 2025 levensloopbestendig
 • Onderzoek gratis openbaar vervoer voor ouderen
 • Activiteiten in wijkcentra voor 65+’ers vanuit WMO

Luister naar de burger

 • De burgerbegroting
 • Referendum over vuurwerk in Alkmaar
 • Alkmaarders kiezen zelf hun burgemeester
 • Lokaal vergaderen

Sport

 • Controle over Alkmaar Sport NV
 • Veel aandacht voor accommodatiebeleid
 • Schoolzwemmen terug
 • Geen verplichte fusie Alkmaarse voetbalverenigingen

Duurzaam en milieu

 • Een half miljoen extra voor duurzaamheid
 • Minder regeldruk voor duurzame initiatieven
 • In 2030 alle openbare gebouwen in de gemeente CO2-vrij

De polder

 • Opstellen dorpsagenda’s door dorpsraden
 • Faciliteren agrarische ontwikkelingen en verandering van bestemming op gebouwen/grond
 • Minimaal handhaving huidige voorzieningenniveau

Bereikbaarheid

 • Onderzoek gratis openbaar vervoer voor ouderen
 • Onderzoek naar beter gebruik busbaan
 • Na de oostelijke Randweg nu meteen de westelijke Randweg aanpakken met ongelijkvloerse kruisingen

Uitgaan, evenementen en handhaving

 • Horeca, evaluatie van de horecanota en terrassenbeleid
 • Geluidsnorm evenementen evalueren/handhaven
 • Andere sluitingstijden horeca

Gezondheid, WMO, Jeugd Participatie

 • Lichtere vormen hulpverlening door snelle aanpak
 • Zorg dichtbij en huishoudelijke hulp als basis voor zelfredzaamheid
 • 250.000 euro extra voor menselijke maat in de zorg

Historische erfgoed in Alkmaar

 • Beeldbepalende panden beschermen
 • Reconstructie Nieuwlanderhek op Popelmansbrug naar voorbeeld Boompoort
 • Historisch erfgoed is meer dan alleen gebouwen

Dierenwelzijn

 • Aanpak meeuwen door aanleg meeuweneilanden buiten de stad
 • Snel een aanpak voor een dierenopvangcentrum
 • Behoud bestaande agrarische economie