Columns

BAS-Website-Logo2017-800

BLIJF OP DE HOOGTE

BAS Columns

BAS stelt regelmatig verschillende onderwerpen aan de kaak. Die publiceren
wij op onze website en soms in de Alkmaarse kranten.

60010951winterweken-in-d-oude-stad-van-start-met-wintereve

Red ook de Hekelstraat en het Fnidsen.

De coronacrisis heeft veel gevolgen. Eén daarvan is dat de vitaliteit van de Alkmaarse ‘Oude Stad’ wordt aangetast. Winkeliers hebben steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden. Deze crisis gaat niet voorbij aan de Hekelstraat, het Fnidsen en omgeving in het mooie oostelijke stadsdeel. De daar gevestigde ondernemers willen dat de politiek … Lees verder Red ook de Hekelstraat en het Fnidsen.

Bord-Alkmaar-720x480

Alkmaar, alweer een overloopgemeente?

Het Alkmaarse college wil dat er de komende jaren 20.000 woningen bij worden gebouwd. Ook om, net als vroeger, als overloopgemeente voor Amsterdam te dienen. BAS vindt dat een achterhaald en onwerkelijk idee. Nu al staan vele Alkmaarders bijna dagelijks vast op de A9. Ook de situatie op het spoor laat veel te wensen over. Bovendien heeft de Alkmaarse regio zelf al een schreeuwende behoefte aan woningen. Allemaal factoren waardoor BAS zegt: ‘Los eerst de bestaande, grote Alkmaarse en regionale problemen op voordat we weer als overloopgemeente gaan functioneren.’

Wat is daarvoor nodig: A. Een betere en veiligere doorstroming van het autoverkeer. Te vaak staan de Alkmaarders op weg naar hun werk en terug naar huis in de file. B. Realiseer meer en snellere verbindingen per trein richting Amsterdam en Haarlem/Den Haag. Realiseer bovendien een forse uitbreiding van de capaciteit. C. Ga werken aan werk. In plaats van veel mensen hierheen te halen om te wonen, vindt BAS het veel nuttiger dat er in Alkmaar en de regio banen bijkomen. Werkgelegenheid hier, betekent minder forensen, minder druk op de overbelaste verkeersinfrastructuur en minder druk op de woningmarkt. D. Bouw voldoende woningen in Alkmaar en de regio. BAS kiest daarbij voor een verstandige mix tussen de bestaande grote behoefte in Alkmaar en de regio en verder weg. Leg daarbij niet de nadruk op Alkmaar als overloopgemeente van Amsterdam.

Samengevat: zorg dat de ringweg, A9 en het spoor voldoende capaciteit hebben, kies voor een stevig woningbouwprogramma en, prioriteit, zorg dat er werkgelegenheid naar Alkmaar komt. Dat vindt BAS verstandige keuzes voor een bereikbaar, duurzaam en toekomstbestendig Alkmaar.

Langestraat

De Langestraat, het ‘gebroken’ visitekaartje van Alkmaar

Enkele jaren geleden is de Langestraat prachtig opgeknapt. Over de hele lengte van de straat werden mooie, donkere tegels gelegd en er kwamen her en der doorzichtige tegels met daaronder informatieve Alkmaarse afbeeldingen. En uiteindelijk werden de afvalbakken bekleed met schitterende, historische afbeeldingen van de stad. Iedereen was dik tevreden met de zeer geslaagde make-over van de Langestraat.

BAS: “Helaas, het heeft niet lang mogen duren. De dagelijkse bevoorrading van de vele winkels door zwaar vrachtverkeer eist zijn tol. De nieuwe straattegels zijn niet bestand tegen het gewicht en blijken gemakkelijk te breken en af te schilferen.
In de commissie Ruimte heeft BAS de aftakeling van de Langestraat onder de aandacht gebracht. Want deze straat is toch het visitekaartje van Alkmaar. Wij wilden van de wethouder weten of hij op de hoogte was van de situatie en wat voor oplossingen er zijn.

Het college blijkt op de hoogte van de problemen en wil de gebroken tegels gaan vervangen.

“Dat is natuurlijk hartstikke mooi maar BAS denkt dat dat bij lange na niet voldoende zal zijn. Wij denken dat er voor een verkeerde soort stenen is gekozen en dat alleen vervanging van de gebroken exemplaren onvoldoende zal zijn.”

Daarom heeft BAS schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld. Daarin geeft BAS ook de suggestie mee aan de wethouder dat een groen accent, in welke vorm dan ook, niet zou misstaan. In ieder geval hopen we op een snelle oplossing, zodat we straks met z’n allen weer optimaal kunnen genieten van deze prachtige Alkmaarse winkelstraat.

Inleveren wapens

Zonder straf wapens inleveren

De gemeente Alkmaar gaat een actie organiseren waarbij zonder straf illegale wapens ingeleverd kunnen worden. BAS heeft een motie ingediend waarin dit gevraagd wordt. En de hele gemeenteraad steunde de motie. De gemeente gaat nu in overleg met de politie over hoe zo een actie georganiseerd moet worden. Slag-, stoot- en steekwapens kunnen anoniem worden ingeleverd op het bureau. Vuurwapens worden opgehaald maar worden natuurlijk wel gecontroleerd of er geen criminele activiteiten mee zijn begaan. BAS wil met deze actie bijdragen aan een veiliger Alkmaar.

BAS-Website-Logo2017-590

Parkeren blijft superbelangrijk

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over parkeren. Veel Alkmaarders zijn ontevreden over het bestaande parkeerbeleid. Kijk alleen maar naar de situatie bij de Trefpuntkerk. Mijn partij BAS wil ook in dit dossier zo goed mogelijk de belangen van de Alkmaarders vertegenwoordigen. Daarom zijn we druk in overleg met allerlei belanghebbenden om te kijken of er ter plekke zo veel mogelijk parkeerruimte gecreëerd kan worden.

Maar ook bij de verbouw van het ziekenhuis zijn problemen te verwachten. Er zal veel parkeerdruk op de omliggende wijken komen. Ook hier houdt BAS een stevige vinger aan de pols.

Oh ja, en laat ik door alle drukte nou niet vergeten om mijn seizoenkaart bij AZ te verlengen, want ook dat is belangrijk.