BAS maakt zich zorgen over voortgang poppodium Victorie

Alkmaar, 30 april 2015
Betreft art. 42 Poppodium Victorie

Geacht college,
In het coalitieakkoord 2011-2014 is als uitgangspunt opgenomen dat de regio in ieder geval één poppodium heeft. Op grond daarvan heeft de raadscommissie op 26 januari 2012 als richting meegegeven Victorie te willen ontwikkelen. Dit heeft geleid tot een onderzoek naar de mogelijkheden van het huidige pand aan de Breedstraat en van de Harmonie. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft de raad op 24 januari 2013 besloten de mogelijkheden van de Harmonie verder te onderzoeken. Op 4 november 2013 heeft de raad een motie aangenomen om voor poppodium Victorie ook de mogelijkheden op Overstad na te gaan en daarbij de financiering door externe partijen te betrekken.

Het definitieve besluit van de raad om het poppodium te huisvesten op Overstad bij de JT bioscoop dateert van 6/10 mei 2014.
Ondanks dat er al jaren over het poppodium wordt gesproken, constateert de fractie van BAS dat met de bouw van het poppodium nog steeds geen aanvang is gemaakt.
De oplevering van de bioscoop staat gepland voor eind 2015. De fractie van BAS vindt het jammer dat de bouw van beide projecten niet gelijktijdig is begonnen. Dit zou er toe kunnen leiden dat de bioscoop straks met de overlast van de bouw van het poppodium te kampen krijgt.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Kan het college aangeven hoe het staat met de voorbereidingen, financieel en organisatorisch, mbt de bouw van het poppodium? Wanneer kan de eerste paal de grond in?
2. Welke maatregelen worden genomen om de overlast, tijdens de bouw van het poppodium, voor de bioscoop te beperken?
3. Is dit met de ontwikkelaar van de bioscoop besproken?

Wij hopen op een spoedig antwoord.

Met vriendelijke groet,

De indiener: Ben Bijl, fractievoorzitter BAS