Vragen over integriteit

Voorzitter,

De fractie van BAS heeft enkele vragen aan het college vanwege het integriteitonderzoek naar de heer Kloos.Als raadsleden hebben wij niets meer gehoord over dit onderzoek. En dat vindt de fractie van BAS nogal vreemd daar het een belangrijk onderzoek betreft. Het gaat hier namelijk om de integriteit van wethouder Kloos. Het instellen van het onderzoek is een bevoegdheid van het college maar de voortgang en de kaders waarbinnen het onderzoek zich afspeelt zouden toch gedeeld moeten en kunnen worden met de gemeenteraad van Alkmaar. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Kan het college aangeven wat precies de onderzoeksopdracht is?
2. Zijn er kaders gesteld waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden?
3. Zijn er beperkende voorwaarden gesteld? Zo ja, welke voorwaarden dan?
4. Wanneer verwacht het college de resultaten van het integriteitonderzoek?
5. Zijn het verslag en de bevindingen van het onderzoek openbaar?

Met vriendelijke groet,
De fractie van BAS,