Gaan werkelijk 35 bruggen verdwijnen in Alkmaar?

Waarom deze bezuinigingsdrift op bruggen?


Alkmaar, 8 juni 2015

Betreft art. 42 Bezuinigingsdrift op 35 bruggen

Geacht college,

De fractie van BAS heeft een brief van Stadswerk072 onder ogen gekregen, waarin staat aangekondigd dat in het kader van de bezuinigingen er mogelijk 35 bruggen in Alkmaar verwijderd gaan worden.

Hierbij wordt o.a. ook de brug in de Urkstraat genoemd. BAS snapt dit absoluut niet en kan zich niet voorstellen dat dergelijke essentiële voorzieningen worden wegbezuinigd. De inwoners van Alkmaar Noord zijn geschrokken van de brief die namens de gemeente is verstuurd. De bruggen zijn bij de opzet van de wijk(en) welbewust gepland en maken onderdeel uit van een uitgebreid netwerk van fiets- en voetpaden. Door het verwijderen van de bruggen worden belangrijke verbindingen naar diverse voorzieningen in de wijk afgesneden. Met name ouderen zullen hiervan de dupe worden.

Daarom hebben wij de volgende art. 42 vragen aan het college:

  1. Waarom worden nu zelfstandig, zonder overleg met de raad, en weinig overleg met de bewoners, deze rigoureuze bezuinigingen ingevuld? Deze hadden bv. bij de Perspectiefnota ook met de raad kunnen worden besproken.
  2. Wat zijn de overwegingen geweest om deze 35 bruggen te verwijderen?
  3. Wat zijn de besparingen die deze maatregel opleveren?
  4. Heeft het college er bij stil gestaan dat met name ouderen hiervan de dupe kunnen worden en dat essentiële voorzieningen in de wijk voor hen slechter bereikbaar dan wel onbereikbaar worden?
  5. Kunt u ons aangeven om welke 35 bruggen het gaat?
  6. Bent u het met BAS eens dat op deze manier het Alkmaarse voorzieningenniveau verminderd wordt?

Wij hopen op een spoedig antwoord.

Met vriendelijke groet,

De indiener:

Ben Bijl, fractievoorzitter BAS