Vragen over kap bomen Oudegracht

Alkmaar, 8 juni 2015

Betreft vragen over kap bomen Oudegracht

Geachte wethouder,

Namens de Fam. Tip en diverse omwonenden van de Oudegracht vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Recentelijk is er voor een tweetal bomen bij de voormalige kerk aan de Oudegracht kapvergunning verleend. De kap staat gepland voor aanstaande woensdag 10 juni.

De kapvergunning is echter aangevraagd op het adres Kwerenpad (achterzijde vm. kerk) en daarom aan de aandacht van de bewoners ontgaan. De omwonenden zijn van mening dat de adressering op zijn minst onduidelijk is geweest. Als ze hadden geweten dat het om de bomen aan de Oudegracht zou zijn gegaan, dan zouden ze zeker bezwaar hebben aangetekend.

Namens de fam. Tip en diverse omwonenden van de Oudegracht heet de fractie van BAS de volgende vragen:

  1. Kan de kap van de bomen worden uitgesteld.
  2. Kan de procedure opnieuw worden gedaan, maar dan met het juiste adres aan de Oudegracht.

Wij hopen op een spoedig antwoord.

Met vriendelijke groet,

De indiener:

Ben Bijl, fractievoorzitter