Onduidelijkheid over de kosten van het Slimste Huis

Volgens de fractie van BAS is er onduidelijkheid over de kosten van het  Slimste Huis.
Over 2014 worden 2 verschillende bedragen genoemd, namelijk 90.000 en 370.000. BAS vraagt zich af hoe deze verschillende bedragen te verklaren zijn en heeft hierover op 19 augustus 2015 vragen gesteld aan het college.

De fractie van BAS vindt de kosten van het slimste huis erg hoog en zet vraagtekens bij nut en noodzaak van een dergelijke voorziening. Navraag leert ons dat het aantal betalende bezoekers tegenvalt.

Wat BAS betreft zijn er landelijk inmiddels genoeg voorbeelden waarbij promotie van slimmere zorg op een andere en veelal goedkopere manier plaatsvindt. Zo zijn er op internet legio filmpjes te vinden waarbij uitleg wordt gegeven over smarthomes en alle voorzieningen die daarbij horen, bv. http://www.smart-homes.nl/.

De gemeente Alkmaar zou ook dergelijke filmpjes kunnen maken of over overnemen. Zo kan kostenefficiënter worden gewerkt.

Op die manier sla je twee vliegen in een klap: de kosten voor de gemeente Alkmaar zijn veel lager en je bereikt veel meer mensen.

De fractie van BAS is ervan overtuigd dat de gemeente Alkmaar zo veel efficiënter en goedkoper kan werken.