BAS vraagt aandacht voor parkeerproblematiek winkelcentrum De Zwijger

Alkmaar, 7 oktober 2015

Betreft art. 42 vragen

Geacht college,

De fractie van BAS is benaderd door de ondernemers van het winkelcentrum De Zwijger die grote hinder ondervinden van de parkeerproblematiek bij winkelcentrum De Zwijger. Het zijn veelal kleine ondernemers/familiebedrijfjes die zijn gevestigd in dit winkelcentrum en de fractie van BAS heeft die hoog in het vaandel staan.

Willen deze bedrijfjes kunnen overleven, dan zal er in de omgeving voldoende parkeergelegenheid moeten zijn. Het parkeerterrein bij het winkelcentrum De Zwijger staat echter bijna elke dag volledig vol met langparkeerders. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de enorme parkeerdruk aan de andere zijde van de Willem de Zwijgerlaan (Emmakwartier en omgeving N.G. Piersonstraat) en de invoering van belangen parkeren in de omgeving van de N.G. Piersonstraat heeft dit nog eens versterkt.

Bezoekers van het winkelcentrum kunnen daardoor hun auto niet meer kwijt op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen. Een oplossing voor dit probleem kan zijn het invoeren van een blauwe zone voor het gehele parkeerterrein gedurende de openingsuren van de winkels

In dit kader hebben wij de volgende vraag aan het college:

  1. Is het college bereid op korte termijn met de ondernemers in gesprek te gaan, zodat voor het eind van het jaar een oplossing kan worden geboden voor het parkeerprobleem?

Wij hopen op een spoedig antwoord.

Met vriendelijke groet,

De indiener:

Ben Bijl, fractievoorzitter BAS