BAS wil verfraaiing gebied rondom voormalige bandenhandel Noorderkade

Bas heeft aan het college vragen gesteld over de mogelijkheden voor verfraaiing van het gebied rondom de voormalige bandenhandel aan de Noorderkade.

In het kader van de verdere ontwikkeling van Overstad worden veel initiatieven uitgedacht en ontwikkeld. Dit gebeurt onder de paraplu van de Ontwikkelingsvisie Overstad die in juli 2014 door de gemeenteraad is aangenomen.

Nu is in juni 2015 in het college het besluit genomen om aan de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van 76.000 euro te vragen om een voorlopig ontwerp en een kostenraming op te stellen voor de deelprojecten Noorderkade, de binnenring en het noordelijk deel van de Koedijkerstraat.

De fractie van BAS heeft begrepen dat het deelproject Noorderkade betrekking heeft op een onderzoek naar een mogelijke verlaging van de kade zodat het verblijfsgebied aldaar aan kwaliteit zal winnen.

Een ontwikkeling die BAS toejuicht omdat hiermee de Noorderkade een benodigde kwaliteitsimpuls zal krijgen.

BAS wil in dat kader aandacht vragen voor de verloederde omgeving van de voormalige bandenhandel, hoek Noorderkade en Noorderstraat.

Volgens BAS wordt het daar steeds lelijker terwijl de rest van Overstad begint op te knappen. Aan het gebouw kan de gemeente niets doen want dat is particulier bezit. Maar de directe omgeving kan wel worden aangepakt.

Daarom heeft BAS aan het college gevraagd of het (financieel) mogelijk is om in het kader van het deelproject Noorderkade te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de directe omgeving van de voormalige bandenhandel op te fleuren. Als suggestie heeft ze het college meegegeven om de hekken rond het gebied mooier te maken door er doeken op te hangen met afbeeldingen van het oude Ringersgebouw.

Zo kan deze hoek van Overstad opgeknapt worden en bijdragen aan een beter verblijfsklimaat volgens de fractie van BAS.