BAS heeft grote twijfels over realisatie dorpshart Stompetoren

BAS heeft hierover vragen aan het college gesteld en een persbericht geschreven.


14-1-2016

Is het bestemmingsplan dorpshart Stompetoren gedoemd te mislukken?

Aan het college van de gemeente Alkmaar

Art 42 vragen van BAS

De vragen hebben betrekking op het bestemmingsplan dorpshart Stompetoren

De ontwikkelingen in de Schermer en dan specifiek Stompetoren beginnen nu echt ingewikkeld te worden. Het dorpshart Stompetoren was, is en blijft blijkbaar een hoofdpijndossier. Op 29 oktober 2015 heeft BAS in de rondvraag aan het college de vraag gesteld wat de stand van zaken is met het bestemmingsplan dorpshart Stompetoren.

Het college antwoordde als volgt: de handtekening van Dreef Beheer (verantwoordelijk voor de supermarkt en daarmee financieel drager van het plan) komt binnenkort. Met een maand zou er nieuws zijn. BAS vond dat een goede ontwikkeling en wij steunden de wethouder bij de verdere ontwikkelingen. Ook toen op 3 december 2015 een motie vreemd aan de orde van de dag werd ingediend. Die motie vroeg om aanpassingen aan het bestemmingsplan. Dat wilde BAS niet omdat er vertrouwen was in het handelen van de verantwoordelijk wethouder.

Nu is op 24 december 2015 een uitspraak binnengekomen van de Raad van State over het bestemmingsplan dorpshart Stompetoren. Deze uitspraak is bindend en heeft naar het zich laat aanzien grote gevolgen voor de ontwikkeling van het dorpshart van Stompetoren. Bovendien is er nog steeds geen handtekening van Dreef Beheer.

BAS heeft geprobeerd de planologische en andere consequenties van de uitspraak van de RvS op een rijtje te zetten. Dat is ons redelijk gelukt maar toch willen we meer duidelijkheid en bovenal zekerheid voor onszelf, de collegae en de inwoners van de Schermer over de toekomst van het dorpshart van Stompetoren.

Daarom heeft de fractie van BAS de volgende art. 42 opgesteld.

  1. Kan het college aangeven of de al zolang beloofde handtekening van Dreef Beheer inmiddels binnen is?
  2. Indien het antwoord negatief is, wilt u dan, gezien de lange tijd die verstreken is, uitgebreid aangeven wat de redenen hiervoor zijn?
  3. Kan het college vanaf de fusie kort en chronologisch aangeven wat de oorzaken zijn van de steeds opnieuw optredende vertragingen bij de uitvoering van dit bestemmingsplan?
  4. Kan het college alle consequenties aangeven voor het bestemmingsplan dorpshart Stompetoren die voortvloeien uit de uitspraak van de RvS en kan het college alle consequenties aangeven die voortvloeien uit het niet hebben van de handtekening van Dreef Beheer?
  5. Kan het college aangeven wanneer en welke stappen nu gezet gaan worden met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het dorpshart Stompetoren?
  6. Ook bij dit plan waren er blijkbaar veel risico’s. Kan het college aangeven of er een risicoanalyse is gemaakt bij de ontwikkeling van dit bestemmingsplan?
  7. Als het antwoord op vraag 6 negatief is, wilt u dan aangeven waarom een risicoanalyse ontbreekt?

 

De fractie van BAS hoopt op een spoedige beantwoording van de vragen.