Veiligheid op en om de Alkmaarse bruggen

Naar aanleiding van een dodelijk ongeluk op de Den Uylbrug in Zaandam vraagt BAS zich af hoe het met de veiligheid is gesteld op en om de Alkmaarse bruggen.


Persbericht BAS en artikel 42 vragen      11-2-2016

Veiligheid op en om de Alkmaarse bruggen

In Zaandam is vorig jaar een dramatisch ongeluk gebeurd op de Den Uylbrug. Een vrouw op de fiets bevond zich op het verkeerde moment op de verkeerde plaats met fatale consequenties. Zij viel van grote hoogte naar beneden en overleed aan de gevolgen. BAS (Belangen Alkmaarse Samenleving) wil van het college weten of de situatie op en om de bruggen in Alkmaar veilig is. Daartoe heeft BAS artikel 42 vragen aan het college gesteld.

Het dodelijke ongeval is voor Zaanstad aanleiding geweest om een onderzoek te laten uitvoeren door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dit onderzoek heeft geleid tot enkele serieuze en harde conclusies.

BAS: “Men is er achter gekomen dat de Den Uylbrug technisch in orde was. Het waren andere factoren die hebben geleid tot het fatale ongeluk”.

De OVV constateerde dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van bediening op afstand, dus met behulp van camera’s. Dat aspect en het steeds drukker wordende verkeer hebben bijgedragen aan het ongeluk.

BAS: “Er lag te veel nadruk op de techniek en te weinig op de mens en de omgeving. Voor de mensen die de bruggen bedienen wordt het moeilijker want het moet steeds vaker op afstand, met camera’s, gebeuren. Bovendien is het veel drukker geworden. Toch moet iedere keer de beslissing worden genomen of de brug veilig kan worden bediend”.

De Veiligheidsraad geeft aan dat het personeel absoluut meer opleiding moet krijgen. Ook wordt aanbevolen dat alle gemeenten meer moeten investeren in de veiligheid op en om de bruggen.

Klik hier voor de artikel 42 vragen die BAS aan het college gesteld heeft.

BAS