Containerwoningen voor studenten: een goed idee volgens BAS

Tijdens de commissievergadering Ruimte op 18 februari werd gesproken over studentenhuisvesting. Ben Bijl zei namens BAS dat containerwoningen uitstekend kunnen voldoen voor het huisvesten van studenten. B. Bijl was op het idee gekomen na een bijeenkomst met studenten. Deze hadden een onderzoek gedaan naar de behoefte aan huisvesting voor studenten: hoeveel woningen zijn nodig en waar moeten die woningen aan voldoen.

Uit het onderzoek bleek dat de behoefte aan woningen groot is. Maar de studenten denken dat 100 studentenwoningen voorlopig een realistisch aantal is. Daarbij wordt eerder gedacht aan zelfstandige studio’s met douche en toilet dan aan kamers. De huur mag ongeveer 350 euro bedragen.

BAS is met dat idee aan de gang gegaan. Wij kwamen zoals gezegd uiteindelijk uit op containerwoningen. Hiermee is al veel ervaring opgedaan, o.a. in de grote studentensteden. De voordelen van die containerwoningen zijn dat ze snel gerealiseerd kunnen worden op verschillende plaatsen in de stad en dat ze niet al te duur in aanschaf zijn.

De wethouder reageerde positief op de plannen van BAS. Uiteraard moeten de plannen nog uitgewerkt worden, maar BAS denkt dat het plan met containerwoningen een stap in de goede richting kan zijn.