BAS: Veel onduidelijkheid vrijwillige politie

Volgens het coalitieakkoord 2015-2018 heeft veiligheid voor het college topprioriteit en moet Alkmaar tot de tien veiligste steden van Nederland gaan behoren en daar streeft BAS ook naar.

Gezien de incidenten en calamiteiten die zich afgelopen jaar voordeden – onder meer in de binnenstad en Oudorp – lijkt die prioriteit terecht. De keuze is gemaakt om in te zetten op het inschakelen van vrijwillige politie. Het coalitieakkoord bevat omtrent veiligheid de volgende passage:

‘De coalitie wil vrijwillige politie stimuleren in Alkmaar. Vooral bij het goed begeleiden van evenementen kan zij worden ingezet. We willen voor 1 januari 2016 100 vrijwilligers in opleiding hebben. Evenementen worden goedkoper en zijn gemakkelijker te organiseren door de vrijwillige inzet.’

De fractie van oppositiepartij BAS had – gezien de prioriteit – al eerder een terugkoppeling naar de raad verwacht over de stand van zaken. Fractievoorzitter Ben Bijl van BAS: ‘Uit navraag is gebleken dat er actie is ondernomen en een aantal vrijwilligers in opleiding is, maar de grote vraag is of het aantal in de buurt komt van de beoogde 100. Met het oog op het naderende evenementen seizoen en de toename van het aantal buitenevenementen, alsmede de ontwikkelingen in Oudorp, maakt de BAS-fractie zich ongerust over de voortgang. Er is nog veel onduidelijk. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college: Hoeveel vrijwilligers waren er op 1 januari 2016 in opleiding? Is het aantal van 100 vrijwilligers gehaald en zo nee, waarom niet? Kunnen vrijwilligers – naast de inzet bij evenementen – bijvoorbeeld ook in Oudorp surveilleren?’, aldus Ben Bijl.

Ben Bijl, fractievoorzitter BAS.