BAS wil snelle aanpak Bergerrotonde

De fractie van BAS wil graag van het college van Alkmaar weten hoe het denkt over een eventuele verkeerskundige aanpak van de Bergerrotonde en Geestersingel.

Al vele jaren is dit een van de beruchte knelpunten voor het verkeer in Alkmaar. Misschien wel het grootste knelpunt. BAS-fractievoorzitter Ben Bijl: “Wij denken dat een snelle aanpak van de Bergerrotonde noodzakelijk is, omdat anders het verkeer in dit deel van Alkmaar zal opstropen. Meer of minder ingrijpende maatregelen zijn wat BAS betreft dus noodzakelijk om te voorkomen dat we in de nabije toekomst binnenstedelijk in een lange en permanente file komen te staan.”

BAS wil ook een snelle aanpak omdat er de laatste tijd enkele nationale onderzoeken zijn verschenen met daarin berekeningen die aangeven dat het verkeer binnen en buiten de steden zal toenemen. Volgens het CROW (Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur) kan dat leiden tot een forse toename van de filedruk. Het valt te verwachten dat dit ook in Alkmaar zal plaatsvinden. Dit is niet alleen vervelend voor automobilisten, maar ook voor de brandweer, politie en andere hulpdiensten.

Bovendien komt het woon- en leefklimaat verder onder druk te staan. Als laatste argument voor de aanpak van de Bergerrotonde wil BAS de aanstaande vernieuwbouw van het ziekenhuis aanvoeren, wat veel extra (bouw)verkeer zal genereren.

Bij de bespreking van het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Evaluatie duurzame bereikbaarheid’ in de raad van 14 januari 2016 heeft het college aangegeven met een Knelpuntenanalyse te komen. Die Knelpuntenanalyse zal vervolgens worden vertaald naar een nieuw op te stellen Verkeersvisie. De Bergerrotonde, de Geestersingel en Bergerweg zijn echter niet opgenomen in de nieuw op te stellen Knelpuntenanalyse. BAS heeft aan het college gevraagd (artikel 42 vragen) waarom dat zo is en of het college alsnog maatregelen kan nemen voor de genoemde rotondes.

Artikel 42 vragen over Bergerrotonde en antwoorden van college