BAS: Tweede leven voor het belastingkantoor?

Persbericht 30-3-2017

Het is een bekend feit dat de woningmarkt onder druk staat. Woningen worden schaarser en in de sociale huursector groeien de wachtlijsten.

In zo een situatie vindt BAS dat je creativiteit aan de dag moet leggen. Dat je moet proberen om met veel inventiviteit en weinig geld zo effectief mogelijk te handelen.

Daarom denkt BAS dat het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg kansen biedt om een aantal problemen op de sociale huurmarkt het hoofd te bieden. Waarom?

Willem Peters (BAS): “In de eerste plaats komt het gebouw binnen afzienbare termijn leeg.

In de tweede plaats is het gebouw al ingericht met vele kamers en andere ruimtes. Misschien kunnen die 1 op 1 worden overgenomen, misschien kunnen die met enige investeringen geschikt gemaakt worden voor (semi-)permanente bewoning.”

En niet in de laatste plaats vindt Peters: “Er is een grote groep woningzoekenden die het erg moeilijk heeft op de huurmarkt, namelijk studenten/jongeren en statushouders.”

De gemeente is niet meer verplicht statushouders urgentie te verlenen bij de zoektocht naar woonruimte. Wel moet de gemeente Alkmaar elk half jaar opnieuw een aantal statushouders verplicht woonruimte verschaffen. Als de gemeente in gebreke blijft, worden door het Rijk hoge boetes opgelegd.

Peters: “Daarom vindt BAS dat je naar de mogelijkheden moet kijken van het belastingkantoor. Je zou in dat reeds ingerichte gebouw niet alleen statushouders aan woonruimte kunnen helpen maar ook studenten en andere jongeren die moeilijk aan een huurwoning komen.”

De voordelen zijn legio: de druk op de huurmarkt neemt af, leegstaande kantoorruimte wordt getransformeerd en behoudt zijn waarde en dit deel van de westrand van Alkmaar wordt levendiger want je kunt op de begane grond van het gebouw ook ruimte bieden aan kleine kantoorruimtes, winkeltjes en restaurants.

Peters: “De gemeente Alkmaar kan het pand huren of eventueel ook kopen van het Rijk en zo op inventieve wijze zorgdragen voor een verruiming van de sociale huurmarkt”.

Artikel 42-vragen BAS over Belastingkantoor