Meer parkeerplekken in de wijk

Parkeren is in de meeste wijken van Alkmaar een groot probleem. BAS wil daarom meer parkeerplekken creëren. Ben Bijl: ‘We willen bestaande parkeerplekken slimmer inrichten en kijken waar mogelijk nieuwe plekken bij kunnen. BAS heeft het college al in 2016 gevraagd om meer plekken, maar tot nu toe is daar weinig van terechtgekomen. BAS voert daarom ook zelf een onderzoek uit naar meer parkeerplekken’, aldus Bijl.