BAS/VVD ‘Meeuw grotendeels stad uit’

ALKMAAR – Meeuwen veroorzaken al jaren overlast in Alkmaar en omliggende gemeenten. Het Alkmaarse college poogt al jaren om de meeuw uit de stad te verjagen, via verschillende methodes, maar nog niet met het gewenste effect .

De fractie van BAS en VVD zijn in gesprek gegaan met Vogelbescherming Nederland, hét instituut in Nederland wat betreft (stads)vogels, om een duurzame natuurvriendelijke oplossing te zoeken die al succesvol in de praktijk is gebracht. Er zijn diverse manieren waarop meeuwen wordt ontmoedigd te broeden op daken en verschillende manieren waarop meeuwen worden bestreden. Al deze methodes zijn vaak succesvol op het moment en de plaats waar ze worden toegepast, maar er zijn twee belangrijke bijeffecten die elke methode zinloos maken:

  1. De meeuwen en nesten die niet bestreden worden zullen succesvoller zijn in het groot brengen van jongen, omdat er minder concurrentie is.
  2. De meeuwen waarvan de nesten zijn verstoord, gaan op zoek naar een andere nestplaats in de omgeving, met als gevolg dat andere mensen er mee te maken krijgen en de overlast dus eigenlijk wordt vergroot.

BAS-fractievoorzitter Ben Bijl: ,,De effectiefste wijze bij het bestrijden van meeuwen is het aanbieden van een voor meeuwen ideaal en aantrekkelijk alternatief, zoals bijvoorbeeld een broedeiland of een andere locatie, speciaal ingericht voor een meeuwenkolonie. Daarvan zijn in de praktijk goede voorbeelden bekend, zoals een broedeiland in de gemeente Amsterdam dat volgens de Vogelbescherming al jaren succesvol werkt. Een aantal van deze eilanden is gecreëerd als natuurcompensatie voor RO-projecten. Zonder zo’n alternatief zal de meeuwenkwestie in de stad blijven voortbestaan”, aldus Bijl.

VVD-fractievoorzitter John van der Rhee. “Het maakt mij niet uit hoe,maar alle mogelijkheden moeten worden gebruikt om de overlast van die meeuwen in Alkmaar te verminderen.Dit zou zo maar een deel van de oplossing kunnen zijn”.

BAS/VVD roepen het college op een onderzoek te starten naar deze duurzame methode, waarin de Ben Bijl  vraagt om in contact te treden met Vogelbescherming Nederland, omdat zij de expertise heeft. Tevens verzoekt BAS samen met de VVD het college te onderzoeken of de omliggende gemeenten ook geïnteresseerd zijn in een gezamenlijke aanpak om één of twee meeuweneilanden mogelijk te maken.