BAS wil inbrekers verder aanpakken

De fractie van BAS heeft onderzoek gedaan naar de bepalingen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) over het vervoeren van inbrekerswerktuigen. In de APV van de gemeente Alkmaar geldt daarvoor een verbod, waarop de algemene strafbepaling van toepassing is. Of iets op die manier wordt aangemerkt door de politie is mede afhankelijk van de situatie, omstandigheden en de combinatie van werktuigen waarin deze worden aangetroffen. Het vervoeren van inbrekersgereedschap is een overtreding die normaal gesproken wordt afgedaan met een beperkte boete van 140 euro. Dit heeft niet echt een afschrikwekkende werking op inbrekers.

BAS wil dat het OM, politie en gemeente Alkmaar gaan kijken naar maatregelen om het aantal inbraken terug te brengen. Door naast strafrechtelijk ook bestuursrechtelijk te handhaven op het vervoeren van inbrekerswerktuigen kan er harder en efficiënter worden opgetreden. Personen die door de politie in de gemeente Alkmaar betrapt worden op het vervoeren van inbrekerswerktuigen, kunnen dan naast een boete ook een last onder dwangsom opgelegd krijgen door de gemeente. Dat betekent dat ze een bedrag tussen de 2500 en 10.000 euro moeten betalen als ze opnieuw in de fout gaan. De nieuwe maatregel wil BAS uiteraard invoeren om inbrekers af te schrikken.

Andere gemeenten hebben positieve ervaringen met deze werkwijze. In Zaanstad bijvoorbeeld wordt nu een pilot uitgevoerd met bestuursrechtelijke handhaving. Ook daar treft de politie bij controles vaak auto’s aan waarin inbrekerswerktuigen worden aangetroffen. Het gaat vaak om personen die al bij de politie bekend zijn vanwege antecedenten op het gebied van inbraak.

Met bestuursrechtelijk handhaven kan dus een hogere financiële sanctie worden opgelegd waardoor potentiële inbrekers worden afgeschrikt. Hiervoor is dus wel een aanwijzing van BOA’s en politiefunctionarissen als bestuursrechtelijk toezichthouder nodig.

De hoogte van de dwangsom bedraagt 2500 euro per geconstateerde overtreding met een maximum van 10.000 euro. Deze bedragen worden gehanteerd in Putte, Zaandam en de Haarlemmermeer. In deze gemeenten heeft men positieve ervaringen met de werkwijze met de bestuurlijke handhaving. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft deze handelwijze vorig jaar goedgekeurd.

BAS zou willen dat ook de gemeente Alkmaar een pilot start. Het liefst zo snel mogelijk zodat de pilot onderdeel kan uitmaken van het Donkere Dagen Offensief (oktober t/m maart), de piekperiode voor het dievengilde.

De fractie van BAS heeft daarom de volgende vraag:

Is het college van Alkmaar bereid deze nieuwe aanpak ook in Alkmaar in te voeren en de raad daarover te informeren?

Vriendelijke groet, Ben Bijl, fractievoorzitter BAS.