Komt er nog een nieuw dierentehuis in Alkmaar?

BAS (Belangen Alkmaarse Samenleving) heeft de beleidsnota “Dieren en Dierenwelzijn 2016-2020” doorgenomen. Hieruit wordt duidelijk dat de (nieuwbouw)plannen voor een dierentehuis nog steeds niet aan de orde zijn. BAS: “In de nota “Dieren en dierenwelzijn” staat dat het dierentehuis aan de Bergerweg in Alkmaar wel voldoet aan de regels maar niet meer aan de wensen voor wat betreft dierenwelzijn. Wij verbazen ons nogal over deze situatie”.

Na de fusie met Graft-de Rijp en Schermer is Alkmaar een 100.000+ gemeente geworden. Een gemeente van deze omvang hoort natuurlijk een passende en fatsoenlijke opvang voor dieren te hebben. De huidige opvang voldoet aan de regels maar daarmee is alles gezegd. Dat zou toch eigenlijk beter moeten.

De dierenbescherming heeft al jaren geleden grond aangekocht in de gemeente Bergen om daar eventueel een nieuw dierenonderkomen te bouwen. Het is bekend dat de gemeente Alkmaar dit project zoveel mogelijk wil faciliteren.

BAS: “ Maar we hebben al jaren niets meer van de plannen vernomen terwijl onze (huis)dieren in nood een adequaat onderkomen verdienen. Daarom wil BAS nu van het college weten hoe het met de plannen voor een nieuw dierentehuis is gesteld”.

Vragen aan het college over dierentehuis