Hofjes voor ouderen

Regelmatig voert de fractie van BAS gesprekken met ouderen. Zij zien graag meer hofjes in
Alkmaar. Een sociale woonvorm die ervoor zorgt dat ouderen onder elkaar zijn. Ben Bijl: “BAS onderzoekt of meer hofjes mogelijk zijn. Tevens is er bij de komst van nieuwe hofjes aandacht voor meer toegankelijkheid voor scootmobiels of handbewogen rolstoelen.  Omdat BAS ook graag meedenkt met ouderen in de gemeente Alkmaar.”