Speerpunt van BAS: Hofjes in Alkmaar

BAS heeft als speerpunt in zijn verkiezingsprogramma opgenomen dat de gemeente Alkmaar zich actiever op moet stellen om hofjes voor senioren te ontwikkelen.
Er zijn veel soorten woonvormen maar BAS is vooral geïnteresseerd in moderne hofjes waarbij de bewoners een zelfstandige woning hebben in een enigszins beschutte omgeving. Er kan sprake zijn van een gedeeld hofje of hobbyruimte. Een aantrekkelijk aspect van deze hofjes is het onderlinge menselijke contact op kleine schaal. Bij de bewoners van dit soort hofjes bestaat vaak de bereidheid om gezamenlijk activiteiten te ondernemen en wederzijds ondersteuning te bieden.

Deze vorm van wonen is in Nederland en dus ook in Alkmaar al populair sinds de Middeleeuwen. Wetenschappelijk is bewezen dat wonen in een hofje goed uitpakt voor het algemene welzijn van de gemiddelde bewoner.

“Een beschutte woonomgeving in een dynamisch Alkmaar”

BAS heeft dit punt in zijn verkiezingsprogramma opgenomen omdat wij vinden dat het gemeentebestuur nu te passief is op woningbouwgebied en dan vooral bij de ontwikkeling van hofjes voor senioren. Natuurlijk, de gemeente Alkmaar zelf bouwt niet maar de gemeente kan wel de rol van aanjager vervullen zodat beter op de behoefte van de moderne oudere bewoners van de stad wordt ingespeeld. En Alkmaar wordt bijna wel gedwongen om actief te zijn omdat steeds meer bejaardenhuizen hun deuren sluiten waardoor senioren gedwongen worden om langer zelfstandig te blijven wonen.
Hofjes kunnen een antwoord zijn op de groeiende woonbehoefte die is ontstaan bij de oudere Alkmaarders. BAS wil zich dus voor de ontwikkeling van hofjes in de verschillende buurten van Alkmaar inzetten. Wij denken dat daarvoor veel belangstelling bestaat en wij vinden dat Alkmaar na de verkiezingen van maart 2018 een stap vooruit moet zetten en aan de slag moet gaan met de ontwikkeling en realisatie van moderne hofjes voor senioren.