Een lichtfestival in winters Alkmaar

BAS wil in de wintermaanden een kleurrijk lichtfestival in het historische centrum van Alkmaar organiseren. In dit festival, feitelijk een wandeling, kunnen de bezoekers langs de historische grachten, kerken, pleinen en monumenten van Alkmaar worden geleid. Daarbij wordt vanzelfsprekend gebruik gemaakt van de bestaande verlichting. Alleen wordt nu een forse stap verder gegaan: er wordt een uitgekiend lichtplan ontworpen, dat inhoud en diepte gaat geven aan de natuurlijke en bebouwde omgeving zoals het water, de kades, de etages van de gebouwen, monumentale bomen, bruggen, et cetera. Uiteraard wordt gebruik gemaakt van led-technologie zodat het energieverbruik minimaal is. Verder kunnen langs de wandeling ook meerdere kunstzinnige lichtobjecten (lichtsculpturen) worden geplaatst. Naast een wandeling moet van het kleurrijke lichtfestival natuurlijk ook met bootjes vanaf het water kunnen worden genoten. Uiteraard zou dit alles tot stand moeten komen na overleg met bewoners en ondernemers in de binnenstad. Naast dit lichtfestival wil BAS onderzoeken of het mogelijk is om gedurende de donkerste tijd tijdelijk sfeerverlichting aan te brengen op het Bolwerk en eventueel ook in andere groene gebieden (bijv. Oosterhout).