Groen moet je doen!

BAS heeft in zijn verkiezingsprogramma een ambitieus hoofdstuk opgenomen over een groen Alkmaar. Om veel reden vinden wij dat groen hoog op de agenda moet staan. Hoe geven wij handen en voeten aan ons ideeën over groen?

In de eerste plaats vinden wij dat voor elke gekapte boom er een terug moet komen. Er verdwijnen veel bomen uit Alkmaar en dat is zonde. Dus een 1 op 1 vervanging is wat ons betreft noodzakelijk.

Maar ook streven wij naar een verdere vergroening van de stad en de kernen. De programma’s voor geveltuinen e.d. die tot nu bestaan mogen over nog veel meer wijken worden uitgerold. Daarbij vragen wij wel aan de bewoners om verantwoordelijkheid te nemen voor een gedeelte van het onderhoud (zoals dat nu ook al gebeurd).

Nog een belangrijk punt voor BAS zijn de verticale tuinen. Daarmee bedoelen we de vergroening van wanden en daken. BAS zou als eerste de Karperton onder handen willen nemen.

Het is een simpel maar goed verhaal: groen moet je doen.