Definitief verkiezingsprogramma BAS

BAS heeft in oktober 2017 zijn conceptverkiezingsprogramma gelanceerd. In concept omdat de partij openstond voor reacties van Alkmaarders die de behoefte hadden om te reageren. En het aantal reacties dat is binnengekomen heeft de verwachtingen ver overtroffen.

Ben Bijl (fractievoorzitter): “Niet alleen hebben wij veel respons gekregen uit bekende en minder bekende hoek, ook hebben wij intensief overleg gevoerd met allerlei specialisten.  Die hebben ons goed geadviseerd over ingewikkelde onderwerpen en ons behoed voor al te grote onduidelijkheden.”

Verder heeft BAS meerdere bijeenkomsten in de wijken (o.a. Koedijk en Oudorp) belegd waarop veel mensen zijn afgekomen. Ook die mensen hebben hun mening over het conceptverkiezingsprogramma niet onder stoelen of banken gestoken. Met al die reacties en adviezen is BAS constructief aan de slag gegaan. Het heeft geleid tot een verbetering en concretisering van het definitieve verkiezingsprogramma.

De conceptversie zat stevig en verantwoord in elkaar maar financieel moet alles wel te behappen zijn. Ook op dat gebied zijn na consultatie dus enkele zaken duidelijker neergezet.

Bijl: “Wij zijn iedereen erg erkentelijk voor de moeite die men heeft willen nemen om ons programma nog beter te maken. We hebben vooraf voor deze werkwijze gekozen en zijn zeer tevreden met het resultaat.”

Nu is het aan de Alkmaarse kiezers om te laten zien of ook zij tevreden zijn met het verkiezingsprogramma van BAS.