Uitvoering Participatiewet in Alkmaar: Is het een succes geworden of niet?

De Participatiewet is nu drie jaar ingevoerd en dat ging niet vanzelf. Uiteindelijk kreeg de gemeente Alkmaar de zaken organisatorisch en anderszins redelijk op de rails. Toch schetsen de laatste cijfers van het UWV over de positie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt een variabel maar weinig rooskleurig beeld. Veel mensen die bij de invoering van de Participatiewet op de wachtlijst van de sociale werkplaats stonden hebben nog steeds geen werk. Volgens het UWV hebben niet veel mensen met een arbeidsbeperking die bij een reguliere werkgever werken een vast contract gekregen. Daarom wil BAS graag weten hoe de situatie nu precies is in Alkmaar. Wat zijn nu de werkelijke resultaten van het beleid. Wij realiseren ons dat de uitvoering van het beleid over meerdere schijven gaat (gem. Alkmaar, UWV en HalteWerk), maar het moet toch mogelijk zijn om met concrete cijfers op de proppen te komen.

Vraag 1. Hoeveel Alkmaarders met een arbeidsbeperking waren er in 2015 en hoeveel hadden toen een betaalde baan? Hoeveel Alkmaarders met een arbeidsbeperking zijn er nu en hoeveel hebben een betaalde baan? Is hier sprake van een procentuele voor- of achteruitgang?

Vraag 2. Hoeveel arbeidsbeperkte Alkmaarders werken er met behoud van uitkering (dus werken zonder loon)?

Vraag 3. Hoe vaak hebben arbeidsbeperkte Alkmaarders contact met de gemeente of HalteWerk en welke dienstverlening wordt hen precies aangeboden?

Vraag 4. Volgens het UWV hebben niet al te veel arbeidsbeperkten in Alkmaar die bij reguliere werkgevers werken een vast contract. Hoe groot is dit percentage in Alkmaar?

Vraag 5. Hoeveel mensen stonden er bij de invoering van de Participatiewet op de wachtlijst en welk percentage van deze mensen heeft momenteel een betaalde baan?

Vraag 6. Hoeveel jongeren hebben sinds de invoering van Participatiewet de praktijkschool of VSO afgerond en welk percentage van deze jongeren heeft momenteel een betaalde baan?

Vraag 7. Is de positie van arbeidsbeperkten voor wat betreft vast werk in Alkmaar er op vooruit of achteruit gegaan na de invoering van de Participatiewet? Wilt u uw antwoord onderbouwen?