Het roer moet om

BAS heeft een ambitieus programma. Bijvoorbeeld: schoolzwemmen terug, meer hofjes voor ouderen bouwen, op Overstad aanplant 250 bomen, afschaffen hondenbelasting, meer oog voor duurzaamheid. ‘Maar ambitie kost geld. Daarom wil BAS bezuinigen op externe inhuur. Het huidige college heeft de laatste 3 jaar ruim 26 miljoen (!) aan externe inhuur uitgegeven; 8,7 miljoen per jaar! BAS wil dit de aankomende jaren met ruim 3 miljoen per jaar sterk terugdringen. Vandaar: het roer moet om’, aldus Ben Bijl.