BAS stelt een heroriëntatie op de koopavond voor.

Tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen van 29 mei jl. heeft raadslid Boran Bilbal een voorstel ingediend, waarin wordt gevraagd naar een heroriëntatie van de koopavond in het centrum.

De koopavond stamt nog uit de tijd dat mensen op donderdag hun weekloon kregen. Dan konden ze meteen na het werk de stad in. Daarom vindt de koopavond in veel steden op donderdag plaats, maar wie krijgt er tegenwoordig nog een weekloon?

Het economisch belang van de koopavond neemt de laatste jaren af en daarom stelt BAS een heroriëntatie op de koopavond voor. Dit betekend volgens de fractie van BAS niet dat we de koopavond moeten afschaffen, maar dat er moet worden gekeken wat er nodig is om deze te revitaliseren. Voorbeelden kunnen zijn een onderzoek naar de redenen waarom niet iedereen open gaat en het duidelijker aangeven waar de “oude stad” zit.

Via een heroriëntatie kan er een noodzakelijke verandering ontstaan, want het consumptieve proces van de verschillende leeftijdsgroepen is compleet veranderd. De consument gaat niet meer op koopavond of zaterdag funshoppen. Als ’s avonds na acht uur de kinderen op bed liggen, zet deze groep de televisie aan en klapt de laptop open.

Waar het de fractie van BAS om gaat is het bevorderen van de animo voor de koopavond en het creëren van een stimulans voor de economische groei. Als een geslaagd voorbeeld van een heroriëntatie kunnen wij de nieuwe opzet van de Kaasmarkt noemen.

Om tot een goede overweging te kunnen komen zal er eerst goed moeten worden gekeken naar het verleden en naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Hierdoor heeft de fractie van BAS dit voorstel in deze vorm op de agenda gezet.

Ons voorstel heeft 2 doelen:

  1. Het college te verzoeken om in nauw overleg met de ondernemersverenigingen onderzoek te doen naar een heroriëntatie/vernieuwing;
  2. De raad in kennis te stellen van de uitkomsten en zo nodig voorstellen te doen voor een verbetering.