BAS: Samen aan de slag in en voor Alkmaar!

Alkmaar staat 10 miljoen euro in de plus. Dat is een mooi gegeven. Is dat reden voor een feestje? Nou nee, dat is te kort door de bocht.

Want Alkmaar heeft ook een schuld van ongeveer 400 miljoen euro opgebouwd en dat is financieel bepaald niet florissant.

Gelukkig komen er voorstellen om de schuldpositie af te bouwen en dat idee wordt door BAS gesteund.

De lokale Alkmaarse partijen zitten dit keer niet in de stadsregering. Daarin zitten voorlopig alleen maar nationale, zo u wil, Haagse partijen, ondanks de grote ideologische en principiële verschillen die er tussen hen bestaan.

Dat is ook terug te zien in het Alkmaarse coalitieakkoord, waar de plannen in staan voor de komende 4 jaar. De ambitie spat er niet vanaf, alles blijft een beetje in het midden en erg lokaal is het ook al niet.

Maar de nieuwe coalitie zegt ook de hand uit te steken naar de oppositie. BAS is daar blij mee en neemt die uitgestoken hand zeker aan. In ieder geval hopen wij dat er betere werksfeer gaat ontstaan dan voorheen en daar zullen wij zeker ons steentje aan bijdragen.

Ook hoopt BAS dat er ruimte is voor initiatieven van de oppositie. Hier noemen wij specifiek de plannen van BAS voor realisatie van de Popelmanspoort, het herinvoeren van het schoolzwemmen en woonhofjes voor senioren.

Hoe dan ook: BAS gaat met veel plezier weer vier jaar lang hard aan de slag voor ons mooie Alkmaar.