BAS: Maak van de Munnikenweg een monument!

De Alkmaarse politieke partij BAS wil 27 september tijdens de raadsvergadering een motie indienen om van de Munnikenweg een monument te maken.

BAS: “Tot onze grote verrassing blijkt de prachtige Munnikenweg niet opgenomen in het gemeentelijke erfgoed. Het heeft dus geen monumentenstatus.”

De geschiedenis van de weg gaat terug naar de 13de eeuw, naar de tijd van graaf Willem de II en zijn zoon Floris de V. Zij wilden een betere verbindingsweg tussen de Vronergeest en Alkmaar zodat hun troepen, die gebruikt werden in de strijd tegen de West-Friezen, snel verplaatst konden worden.

BAS: “Niet alleen toen maar ook nu is de Munnikenweg van groot belang. Het is niet alleen een historische verbindingsweg tussen Alkmaar en Oudorp maar het is ook 1 van de mooiste kasseistroken van Nederland: al heel lang beroemd en berucht bij wielrenners.”

BAS heeft ontdekt dat Alkmaar veel monumenten heeft maar dat deze weg daar geen onderdeel van uitmaakt en dat is jammer. Daarom dient de partij 27 september een motie in. En als de motie wordt aangenomen, zal de Munnikenweg officieel onderdeel uitmaken van het historische erfgoed in Alkmaar.