Veilig Thuis: het houdt maar niet op.

Veilig thuis, onderdeel van de GGD Hollands Noorden, zit diep in de problemen en inmiddels al erg lang.

BAS vindt dat de onderste steen boven moet komen en dat snel gewerkt moet worden aan een oplossing.

Hieronder staat ons betoog dat wij hebben gehouden in de Commissie Sociaal van 13 september.

 

“Tsja, voorzitter, wat moet je hier nou mee.

Enkele partijen hebben Veilig Thuis geagendeerd maar hier wordt:

A.           heel diep ingegaan op een klein deel van de verantwoordelijkheid van deze commissie.

B.            een herhaling van zetten gevraagd en gegeven.

Voorzitter, dit is voer voor specialisten.

En die komen er niet uit want er wordt al tijden gesoebat en:

de wachtlijsten blijven groeien

de financiën blijven ontoereikend

de organisatie blijft niet op orde

de aansturing blijft onvoldoende

en de bemensing blijft onder de maat.

En dan.

Er liggen alleen al uit 2018:

een Quick Scan bedrijfsvoering

een Monitor Aanpak wachtlijsten

een Plan van Aanpak Wachtlijsten

een Dienstverleningsovereenkomst

een volgende Monitor Aanpak Wachtlijsten

en een assorti aan memo’s.

En nu willen de PvdA en de SPA van BAS, het ei van Columbus als oplossing voor de problematiek bij Veilig Thuis.

Nou voorzitter, u zult begrijpen dat dat ei vanavond niet op tafel komt.

En dan nog iets.

Er wordt van de Alkmaarse politieke partijen een bijdrage verwacht.

Maar wat BAS mist vanavond is de rol die de respectievelijke wethouders hebben gespeeld en spelen in het geheel, dus de rol van de uitvoerende macht.

Van ons wordt een bijdrage verwacht ter verbetering van de gang van zaken maar BAS is toch minstens net zo geïnteresseerd in de mening en de houding van het Alkmaarse college en de overige 16 colleges met betrekking tot het falen van VT.

Corrigeer ons als wij ons vergissen maar de wethouders dragen toch de verantwoordelijkheid bij de uitvoering van een gemeenschappelijke regeling, zoals de GGD, door zitting te hebben in AB en/of DB?

En Veilig Thuis wordt toch sinds 2015 uitgevoerd door de GGD Hollands Noorden dat een gemeenschappelijke regeling is tussen 17 gemeenten in Noord-Holland Noord.

Het gaat heel fout, er is een hoop gestudeerd en er is een stapel rapporten verschenen en medio 2018 gaat het nog steeds fout.

En niemand steekt de hand in eigen boezem?

Voorzitter, de fractie van BAS heeft geen jota toe te voegen aan hetgeen reeds is gezegd in de voorliggende stukken. Wij zijn namelijk een politieke partij en wij zijn noch organisatiedeskundigen noch specialisten in de jeugdhulpverlening.

Het gaat fout bij VT, niemand neemt de verantwoordelijkheid, veel zaken zullen worden herhaald en het is dan ook onze verwachting dat vanavond niet alleen bij ons het ei van Columbus niet boven water gaat komen maar ook niet bij de andere politieke partijen.

BAS is overtuigd van de goede intenties van de partijen die dit onderwerp hebben geagendeerd maar heeft niets toe te voegen aan hetgeen reeds is gezegd en geschreven.”