De Munnikenweg een monument!

Tijdens de raadsvergadering van 27 september zal BAS de een motie indienen
waarin wij vragen om de Munnikenweg tot monument te verklaren.
Veel mensen verkeren in de veronderstelling dat de Munnikenweg al behoort
tot het Alkmaars erfgoed maar dat is niet zo.
BAS wil in deze leemte voorzien en zal daarom de volgende motie indienen:

MAAK VAN DE MUNNIKENWEG EEN MONUMENT

De gemeenteraad van Alkmaar, in vergadering bijeen op donderdag 27 september 2018;

Constaterende dat:

 • Alkmaar in het bezit is van veel historisch erfgoed maar dat de Munnikenweg daar officieel geen deel van uitmaakt.
 • de Munnikenweg par excellence onderdeel uitmaakt van dat Alkmaarse historische erfgoed.
 • de weg officieel niet beschermd is in de zin van een weg met een monumentale status.
 • bescherming als gemeentelijk monument de weg meer herkenbaar maakt als een beschermende structuur.
 • de procedure om de weg een gemeentelijk monument te maken op korte termijn kan worden ingezet, niet lang duurt en geen substantiële investering vraagt.

Overwegende dat:

 • het profiel van de Munnikenweg vastgelegd is in het bestemmingsplan middels de bestemming Verkeer en de aangrenzende groenstrook daar onderdeel van is met de bestemming Groen.
 • de weg een dubbelbestemming Archeologie 2 heeft wat betekent dat er bij ingrepen archeologisch onderzoek kan worden gedaan.
 • de weg eigendom is van de gemeente en dat die de regie heeft bij welke verandering aan de weg dan ook.
 • het onderhoud is gericht op behoud van de huidige bestrating met kinderkopjes op het wegdek en bijzondere bestrating op de fietsstroken.
 • voor 2019 groot onderhoud is ingepland. Dit gebeurt eens in de 20 jaar. Daarbij worden de oorspronkelijke kinderkopjes over de gehele weg opnieuw ingelegd. Beschadigde stenen worden vervangen. Er vindt eens in de 5 jaar klein plaatselijk onderhoud plaats en eens in de 50 jaar wordt de fundering geheel herzien, ook met behoud van de oorspronkelijke stenen.
 • het bestemmingsplan, het onderhoud en de beheermethode van de Munnikenweg waarborgen dat de weg blijft bestaan in zijn oorspronkelijke staat en functie maar dus niet als gemeentelijk monument.
 • de Munnikenweg (oorspronkelijke naam, ‘s-Gravenweg) in de gemeente Alkmaar één van de oudste wegen van West-Friesland is.
 • graaf Willem de II en zijn zoon Floris de Vijfde in de dertiende eeuw besloten tot aanleg van deze dijkweg zodat zij hun troepen, die gebruikt werden in de strijd tegen de opstandige West-Friezen, makkelijker richting de stevige zandgronden van de Vronergeest konden verplaatsen.
 • in wielerkringen de kasseistrook van de Munnikenweg fameus is. Het wordt door de kenners gezien als de 1 na mooiste kasseistrook van Nederland (“Koersen over kasseien en kiezelstenen” M. Sargentini), en is daarmee op zich al een (sport-)monument.

Verzoekt het college:

 • om de procedure te starten om de Munnikenweg tot Alkmaars monument te verklaren en officieel op te nemen in het Alkmaarse historische erfgoed.

en gaat over tot de orde van de dag.

BAS