Art 42-vragen RvO inzake Duurzaamheid, Vervoer, Bezorging en Voorbeeldfunctie.

Geachte college,

Iedereen (of bijna iedereen) is nu wel doordrongen van het feit dat duurzaamheid een must is. Ondernemers in onze gemeente Alkmaar die duurzaamheid hoog in het vaandel voeren, moeten volgens BAS dan ook zoveel mogelijk de ruimte krijgen en gefaciliteerd worden bij het ondernemen.

Hij/zij steekt financieel zijn/haar nek uit om bij de exploitatie van de onderneming zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. In het onderhavige geval gaat het om een onderneming in Oudorp.

Op 30 oktober publiceerde RTVNH een artikel waarin stond dat deze onderneming (Snackhouse Lobo, Oudorp) provinciewinnaar van de Cafetaria Top 100 is geworden. Deze eerste plaats is te danken aan een zeer duurzame manier van ondernemen en ook ‘aan de investeringen in een nagenoeg nulemmisie bezorgservice’. Hiervoor is een Innovatieprijs verleend vanuit de cafetaria-branche. De elektrische bezorgauto’s zijn uitgerust met GPS. Hierdoor worden bezorgroutes en -tijden het best op elkaar afgestemd. Dit betekent een substantiële afname van gereden binnenstadkilometers,  minder energieverbruik en veel minder  omgevingslawaai. Bovendien zijn er minder voertuigen nodig. Deze duurzame ondernemer is een voorbeeld voor veel andere (branche-) ondernemingen in de stad Alkmaar en de regio.

Nu bezorgt deze onderneming met Twizy’s (zie foto). Dit zijn 100% elektrische voertuigen die dus geen schadelijke uitlaatgassen in ons leefmilieu pompen en die bijna geluidloos zijn. Er is vergunning aangevraagd om dit te mogen doen via het traject Gedempte Nieuwesloot, Grote Kerk, Ritsevoort en verder. Die vergunning is uiteindelijk geweigerd.

Vraag 1. Er is mondeling toegezegd dat voor het genoemde traject een vergunning zou kunnen worden afgegeven. De gemeente heeft echter laten weten dat er geen vergunning komt. Kan het college deze gang van zaken toelichten? Waarom is de vergunning uiteindelijk niet verleend?

Vraag 2. De ondernemer geeft aan dat als hij geen vergunning krijgt hij zich gedwongen ziet weer met brommertjes te gaan werken voor de bezorging. Ihkv duurzaamheid en een schoon Alkmaars leefmilieu vindt BAS dit een slecht idee. Wat is de mening van het college?

Vraag 3. Is het college het met BAS eens dat ondernemers die zo duurzaam mogelijk willen werken, en dus juist ook in de bezorging, alle medewerking moeten krijgen van de gemeente en dat de gemeente voor deze ondernemers zelfs een stapje extra moet doen? (uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving)? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4. Vervoer en transport met welk voertuig dan ook is, zeker in de binnenstad, terecht aan strikte, wettelijke regels gebonden. Er komen echter steeds meer vooral duurzame vormen van vervoer bij de bezorging. Is het college het met BAS eens dat de wetgeving/ vergunningenstelsel met betrekking tot deze nieuwe vormen van duurzaam vervoer tegen het licht moet worden gehouden? Juist om het nagenoeg 0-emissie-bezorgen in Alkmaar te promoten. Wilt u uw antwoord toelichten?