BAS: ‘Tweede brugblunder in en om Alkmaar’

Wat is het toch met Alkmaar en bruggen. De soap rond de Leeghwaterbrug is inmiddels verworden tot een diepgaande en dagelijkse irritatie voor duizenden forensen. En die irritatie is nog lang niet voorbij. Echter Alkmaar heeft er een nieuwe en dure brug-attractie bij: de Victoriebrug, die als verbinding moet dienen tussen de Alkmaarse binnenstad, het OV-knooppunt en Overstad. De klep van die brug staat open en blijft open. Pas in 2020, na een forse financiële investering, zal de brug hopelijk weer naar behoren functioneren.

Willem Peters (BAS): “Het is werkelijk te gek voor woorden. Er is een brug gebouwd waarbij men op voorhand weten kon dat de oevers met de houten beschoeiingen de druk van de brug niet aan zouden kunnen. Zowel de provincie Noord-Holland, diverse adviesbureaus als de Alkmaarse ambtenaren hebben, voor de bouw van de brug, gewaarschuwd voor cruciale constructieproblemen. Die waarschuwingen zijn blijkbaar door de Alkmaarse stadsregering volledig in de wind geslagen.”

De lokale, Alkmaarse partij BAS is hier behoorlijk van geschrokken, juist omdat de Victoriebrug een belangrijke schakel is in de verbinding naar Overstad. Niet alleen de bioscoop Vue en het poppodium Victorie worden geschaad, ook de belangrijke werkgevers in dit gebied ondervinden veel hinder van deze planologische brugblunder.

“Bij de besluitvorming over zo een belangrijk en duur project moeten de raadsleden er op kunnen vertrouwen dat zij alle noodzakelijke informatie krijgen om tot een goed besluit te komen. BAS constateert dat die informatievoorziening zwaar onder de maat is geweest. Hierover heeft de partij vragen gesteld aan het college. Want er moet volledige duidelijkheid komen over deze gang van zaken”, aldus Peters.