Definitief geen beleid voor Airbnb in Alkmaar!

Persbericht BAS, 4-12-2018

Definitief geen beleid voor Airbnb in Alkmaar

Enkele weken geleden heeft de gemeenteraad van Alkmaar de nota ‘Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord’ aangenomen. In deze nota wordt met geen woord gerept over het fenomeen Airbnb. Volgens BAS is dat onterecht: “Airbnb is een ontwikkeling binnen de verblijfsrecreatie die vooral in de grotere Europese steden te vinden is en dus ook in Amsterdam. Het zorgt voor opschudding in positieve maar ook in negatieve zin. Omdat het in Amsterdam steeds drukker wordt, zie je Airbnb uitwaaieren over de omliggende regio’s.”

Ook in Alkmaar stijgt het aantal verhuringen via Airbnb. Dit werd kortgeleden bevestigd door verschillende Alkmaarse hoteliers die klaagden over illegale verhuringen via Airbnb. De nadelen zijn groot. De gemeente derft inkomsten omdat er geen toeristenbelasting wordt afgedragen. Maar belangrijker is dat controle op het naleven van de veiligheidsregels onmogelijk is.

BAS heeft hierover vragen gesteld aan het college. Deze heeft geantwoord dat er in Alkmaar geen specifiek beleid komt voor Airbnb. “De gemeente schrijft dus een nota over de toekomstige ontwikkelingen binnen de verblijfsrecreatie en zegt niets over Airbnb, terwijl steeds meer toeristen de kant van Alkmaar uitkomen. Een gemiste kans.” aldus BAS.