BAS: Bijna 1 op de 10 automobilisten in de fout bij het binnenrijden van het centrum van Alkmaar.

De paaltjes (pollers) ter afsluiting van de binnenstad van Alkmaar zijn alweer een tijd in de grond verzonken. De toegang tot de binnenstad wordt nu geregeld met grote waarschuwingspanelen en cameratoezicht. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat alleen mensen doorrijden die daarvoor een vergunning hebben.

BAS heeft vragen gesteld over de resultaten van dit systeem. Het blijkt dat in 1 jaar 150.000 automobilisten het centrum zijn ingereden (buiten de laad- en lostijden) waarvan 13.000 dat niet mochten. Dat zijn dus 1.100 bekeuringen per maand! Dat is een natuurlijk een zeer hoog aantal, overigens wel met een voordelig resultaat van ruim 1 miljoen euro.

Het college van Alkmaar heeft geconstateerd dat het camerasysteem goed functioneert. Het hoge aantal doorrijders is in het kader van fatsoenlijk bestuur wel aanleiding voor aanvullende maatregelen om het aantal bekeuringen terug te dringen.

“Samen met het Openbaar Ministerie wordt een onderzoek gestart naar een innovatieve manier om de toegang voor (on)bevoegden te verduidelijken. De huidige maatregelen zijn echt onvoldoende”, aldus Peters.

In verband met de bevordering van het toerisme is het interessant om te kijken naar het aandeel overtredingen met buitenlands kentekens. Dat is kleiner dan 0,4% van het aantal passanten. “Dat aantal bekeuringen (ongeveer 50 per maand) rechtvaardigt geen aparte maatregelen”, weet BAS.

Het camerasysteem wordt dus gehandhaafd met dien verstande dat de beweegbare palen niet verdwijnen. Die zullen incidenteel, op basis van een integrale veiligheidsanalyse, worden ingezet ten behoeve van de veiligheid bij evenementen in Alkmaar.