Persbericht: Victoriefonds Alkmaar: Het moet en het kan anders!

Het Victoriefonds is een stichting die Alkmaarse verenigingen een helpende (financiële) hand kan bieden. Organisaties die een maatschappelijk doel hebben, kunnen een subsidie aanvragen uit dat fonds. Het bestuur van de stichting Victoriefonds beslist over de aanvragen. Het vermogen van het Victoriefonds is ongeveer 5 miljoen euro. Het is een deel van het geld dat de gemeente Alkmaar ontving na verkoop van het kabelnetwerk (CAI-gelden) en dat ter beschikking werd gesteld aan het fonds.

Naar aanleiding van een Open Brief van de bewonersvereniging Hart van Alkmaar en enkele andere bewonersverenigingen heeft BAS een aantal vragen gesteld aan het Alkmaarse college over dit Victoriefonds.

Uit de open brief blijkt dat over het wel of niet subsidiëren van projecten niet gecorrespondeerd wordt. Verenigingen die om steun vragen weten dus niet of nauwelijks de reden waarom een project wel of geen financiële ondersteuning krijgt.

“Ongetwijfeld werkt het Victoriefonds uitermate consciëntieus. Toch is de ondoorzichtige procedure om tot besluiten te komen in deze tijd niet langer gewenst”, aldus BAS.

Bovendien heeft de voorzitter van de stichting, de heer Gerjon Rooker, de volgende uitspraak gedaan in de Alkmaarse Courant van 21/1: ‘Je moet een bestuur hebben dat midden in de samenleving staat. Wil je een slapend bestuur hebben dat bestaat uit alleen maar gepensioneerden die niet weten wat er speelt’.

BAS: “Deze uitspraak van de voorzitter van de stichting is uiterst discutabel, en net als de onduidelijke procedures, niet meer van deze tijd. Daarom vragen wij aan het college of die wat ziet in het benoemen van een Raad van Toezicht. BAS vindt namelijk dat er een moderne toezichthouder moet komen die zorg moet dragen voor meer transparantie, fatsoen en openbaarheid in het functioneren van de stichting Victoriefonds.”

Na de beantwoording van de vragen gaat BAS in overleg met de verschillende bewonersverenigingen om te kijken of verdere maatregelen gewenst zijn.

BAS: “Het betreft geld dat feitelijk van alle Alkmaarders is. Daarom is het belangrijk dat er volledige openheid van zaken komt. Daar is iedereen bij gediend.”