Art. 42-vragen BAS inzake Victoriebrug

Art. 42-vragen BAS dd 26-1-2019

Geacht college,

Het navolgende wil BAS met u delen.

Eerste serie art. 42-vragen BAS 20-11-2018

https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/7051324/1/BAS%20-%20Victoriebrug

Tweede serie art. 42-vragen BAS 12-12-2018

https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/7152102/1/BAS%20-%20Victoriebrug%202

Deze art. 42-vragen van BAS zijn niet beantwoord.

De termijn voor de beantwoording is ruim verstreken.

Dat wil zeggen dat de vragen allang beantwoord hadden moeten zijn.

De beantwoording van de eerste serie vragen laat nu al 67 dagen op zich wachten.

De beantwoording van de tweede serie vragen laat nu al 45 dagen op zich wachten.

Nu blijkt uit een artikel van het Noordhollands Dagblad, Alkmaarsche Courant van 26-01-2019, dat het rampzalig fout is gegaan bij de aanleg en bouw van de Victoriebrug.

BAS concludeert uit het artikel in de krant dat de technische kennis langere tijd bekend moest zijn bij het college van Alkmaar. Naar aanleiding van bovenstaande heeft BAS een derde serie vragen aan het college van Alkmaar.

  1. Kunt u aangeven waarom de vragen van BAS, of een deel daarvan, niet eerder een antwoord hebben gekregen? (Het college van Alkmaar heeft per slot van rekening ook vraag 1 van de eerste serie vragen van BAS van 20-11-2018 allang beantwoord).
  2. Waarom zijn de blijkbaar uiterst kritische rapporten van Fugro en Crux vertrouwelijk? Wij werden op de rapporten geattendeerd omdat die in het raadsvoorstel Victoriebrug staan vermeld.
  3. Is er acuut gevaar voor passanten (wandelaars, fietsers, autoverkeer) bij het passeren (van de aanlandingspunten) van de Victoriebrug?
  4. Moeten er gezien de weersomstandigheden (stevige vorst, neerslag, e.d.) betere beveiligingsmaatregelen genomen worden?
  5. Kunnen de trillingen van het passerend treinverkeer of de trillingen van passerend zwaar vrachtverkeer de situatie verergeren?
  6. Kan het college van Alkmaar commentaar geven op de gang van zaken over de informatievoorziening aan de politiek en aan de burgers van Alkmaar tot nog toe?
  7. Is het college het met BAS eens dat de behandeling van het voorstel over de Victoriebrug in de commissie van 29-1-2019 moet worden opgeschort totdat definitief alle informatie boven water is over de Victoriebrug?