Waar blijft het nieuwe dierenasiel Alkmaar?

De fractie van BAS spreekt zijn verontrusting uit over het uitblijven van plannen voor de bouw van een nieuw dierenopvangcentrum in de regio Alkmaar. In augustus 2017 heeft BAS hierover vragen gesteld aan het college van Alkmaar.  Uit de beantwoording bleek dat de Dierenbescherming met meerdere partijen in overleg was voor de realisatie van een zo breed mogelijk gedragen opvang van dieren op de door hen aangekochte grond in de regio Alkmaar. Sindsdien is het stil. Een nieuwe ontwikkeling is dat ook bij de dierenopvang sprake is van aanbesteding. Daardoor is Dierenbescherming Nederland niet meer automatisch de partij die de opvang van dieren verzorgt. In andere gemeenten is de opvang van dieren inderdaad inmiddels bij andere partijen belegd. Deze situatie schept onduidelijkheid en BAS wil nu wel eens weten hoe laat het is. De dieren in de regio Alkmaar worden nu opgevangen aan de Bergerweg. De accommodatie daar is echter tot op de draad versleten. Bovendien kan deze opvang bijna niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Zo is er bijvoorbeeld de opvang van honden die agressief gedrag kunnen vertonen en die een aparte ruimte nodig hebben. Wij hopen dat het college met heldere antwoorden komt en dat er snel een nieuwe en moderne opvang van dieren komt.