Grote onduidelijkheid over toekomst van het dierenasiel!

BAS heeft kortgeleden antwoord gekregen op onze vragen over het Alkmaarse dierenasiel. Wij hebben die vragen gesteld omdat dierenwelzijn ons aan het hart gaat. En bij dierenwelzijn hoort een modern dierenasiel. En dat moderne dierenasiel heeft Alkmaar niet. Het bestaande asiel, dat jarenlang fantastisch dienst heeft gedaan, is aan het einde van zijn lange levensduur en absoluut aan vervanging toe.
Onder andere hierover heeft BAS een vraag gesteld. Het antwoord van het college is nietszeggend: “We zijn het aan het onderzoeken.”
Maar er wordt al zolang onderzoek gedaan. Vijf jaar geleden zei het toenmalige college al dat er overleg werd gevoerd met de Dierenbescherming Nederland over een eventueel nieuw onderkomen en sindsdien is er dus niets gebeurd.
Ook over de samenwerking met andere gemeenten in het kader van de opvang van dieren wordt vaag gedaan. Een samenwerking die natuurlijk noodzakelijk is zodat de financiële lasten netjes verdeeld kunnen worden.
Inmiddels heeft ook in deze wereld de marktwerking zijn intrede gedaan. Dierenbescherming Nederland is niet automatisch meer de partij die de opvang van dieren verzorgd. Ook andere partijen kunnen inschrijven voor dit werk. Daarom ook is de Dierenbescherming terughoudend voor wat betreft het stuk grond dat zij bezitten aan de weg naar Den Helder in de gemeente Bergen. Hier was namelijk een nieuw onderkomen gepland voor de dierenopvang. Nu men niet zeker is of die opvang aan de Dierenbescherming wordt gegund, blijft het stuk land onbebouwd.
En de nood is hoog. Het dierenasiel aan de Bergerweg is tot op de draad versleten. Het voldoet bijvoorbeeld niet meer aan de nieuwste eisen op het gebied van opvang van potentieel agressieve dieren. Er moet dus iets gebeuren maar het college van Alkmaar geeft niet thuis. Men onderzoekt en denkt na maar handelt niet en dat is niet in het belang van onze huisdieren en niet in het belang van wilde dieren die opvang behoeven. BAS roept het college van Alkmaar op om snel actie te ondernemen zodat ook de (huis-)dieren in nood goed en verantwoord kunnen worden opgevangen.