Alkmaar, alweer een overloopgemeente?

Het Alkmaarse college wil dat er de komende jaren 20.000 woningen bij worden gebouwd. Ook om, net als vroeger, als overloopgemeente voor Amsterdam te dienen. BAS vindt dat een achterhaald en onwerkelijk idee. Nu al staan vele Alkmaarders bijna dagelijks vast op de A9. Ook de situatie op het spoor laat veel te wensen over. Bovendien heeft de Alkmaarse regio zelf al een schreeuwende behoefte aan woningen. Allemaal factoren waardoor BAS zegt: ‘Los eerst de bestaande, grote  Alkmaarse en regionale problemen op voordat we weer als overloopgemeente gaan functioneren.’

Wat is daarvoor nodig:

A. Een betere en veiligere doorstroming van het autoverkeer. Te vaak staan de Alkmaarders op weg naar hun werk en terug naar huis in de file.
B. Realiseer meer en snellere verbindingen per trein richting Amsterdam en Haarlem/Den Haag. Realiseer bovendien een forse uitbreiding van de capaciteit.
C. Ga werken aan werk. In plaats van veel mensen hierheen te halen om te wonen, vindt BAS het veel nuttiger dat er in Alkmaar en de regio banen bijkomen. Werkgelegenheid hier, betekent minder forensen, minder druk op de overbelaste verkeersinfrastructuur en minder druk op de woningmarkt.
D. Bouw voldoende woningen in Alkmaar en de regio. BAS kiest daarbij voor een verstandige mix tussen de bestaande grote behoefte in Alkmaar en de regio en verder weg. Leg daarbij niet de nadruk op Alkmaar als overloopgemeente van Amsterdam.

Samengevat: zorg dat de ringweg, A9 en het spoor voldoende capaciteit hebben, kies voor een stevig woningbouwprogramma en, prioriteit, zorg dat er werkgelegenheid naar Alkmaar komt. Dat vindt BAS verstandige keuzes voor een bereikbaar, duurzaam en toekomstbestendig Alkmaar.