Het gaat niet goed met de vaccinatiegraad van de Alkmaarse kinderen!

BAS heeft de afgelopen tijd onderzocht hoe het is gesteld met de vaccinatiegraad van de Alkmaarse kinderen. Een onderwerp dat terecht steeds meer in de belangstelling staat. Wij hebben aan de ambtenaren vragen gesteld over percentages ten opzichte van het totaal en het blijkt dat er ook in Alkmaar een dalende vaccinatiegraad is. Dat wil zeggen dat steeds minder kinderen worden ingeënt tegen besmettelijke ziekten. Dat vindt BAS een zorgelijke en zeer ongewenste ontwikkeling. Het waarom daarvan is duidelijk. Niet ingeënte kinderen kunnen kinderen tot 1 jaar (die nog niet ingeënt kunnen worden) besmetten met alle nare gevolgen van dien.
BAS wil daarom van de wethouder weten of die de noodzaak ziet om actie te ondernemen. Wij denken daarbij aan actievere voorlichting op scholen en bij de centra voor Jeugd en Gezin. Als ouders goed weten wat de gevolgen kunnen zijn van niet inenten dan zullen zij hun kinderen misschien wel laten inenten. Er is dus een dalende vaccinatiegraad en daar moet het college van BAS scherper op gaan acteren. Anno 2019 mogen besmettelijke ziekten niet opnieuw de kop insteken.