Parkeren blijft superbelangrijk

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over parkeren. Veel Alkmaarders zijn ontevreden over het bestaande parkeerbeleid. Kijk alleen maar naar de situatie bij de Trefpuntkerk. BAS wil ook in dit dossier zo goed mogelijk de belangen van de Alkmaarders vertegenwoordigen. Daarom zijn we druk in overleg met allerlei belanghebbenden om te kijken of er ter plekke zo veel mogelijk parkeerruimte gecreëerd kan worden.

Maar ook bij de verbouw van het ziekenhuis zijn problemen te verwachten. Er zal veel parkeerdruk op de omliggende wijken komen. Ook hier houdt BAS een stevige vinger aan de pols.